Kvalitetspris införs för att lyfta goda exempel från vård och omsorg

Bilden visar omsorgspersonal

Nominera den verksamhet, arbetsplats eller enhet du tycker förtjänar ett kvalitetspris. Foto: Sölvesborgs kommun

Omsorgsnämnden delar från och med i år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller enhet inom vård och omsorg som arbetar med kvalitetshöjande insatser eller på ett nyskapande sätt för personer som tar emot service, stöd och vård inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. Du som medborgare kan nominera till priset.

Syftet med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något nyskapande eller utöver det vanliga, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef inom omsorgen i Sölvesborgs kommun.

Vem kan nominera?

Alla kan nominera. Du som kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare, har möjlighet att nominera en verksamhet, arbetsplats eller enhet till kvalitetspriset. Nomineringen behöver inkomma senast lördag 31 oktober.

För att få priset ska verksamheten ha gjort något som kan ge idéer och lärdomar till andra enheter. Det kan handla om allt från nya arbetssätt och metoder som leder till ökad kvalitet för personer som tar emot service, stöd och vård till ett bra arbetsmiljöarbete med nöjda medarbetare och låga sjuktal som även det blir positivt för medborgare. Nomineringen kan gälla både kommunala och privata aktörer inom vård och omsorg som är verksamma i vår kommun. 

Lämna in nomineringen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem beslutar om priset?

Vinnaren utses av en jury och tilldelas en prissumma på ett halvt basbelopp, 23 650 kronor. Juryn består av nämndens presidium och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Skriv ut