Regler för användning av fyrverkerier i Sölvesborgs kommun

Hund, barn och förälder i vinterlandskap. Foto: Scandinav bildbyrå.

Tänk på att både djur och små barn kan vara rädda för fyrverkerier, och försök att visa hänsyn gentemot dem. Foto: Scandiav bildbyrå.

I början av det här året beslutade kommunfullmäktige om nya regler för användning av fyrverkerier i Sölvesborgs kommun. Nu är det endast tillåtet att använda fyrverkerier och annan pyroteknik som till exempel bengaliska eldar och liknande utan polistillstånd från klockan 23:00 på nyårsafton till klockan 01:00 på nyårsdagen. Du får dessutom bara avfyra dem om du är mer än 100 meter från våra särskilda boenden, skolor, fritidshem och förskolor.

Om du vill använda dig av fyrverkerier eller pyroteknik i Sölvesborg vid något annat tillfälle måste du ansöka om ett särskilt tillstånd från Polisen. De här reglerna finns i våra allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun, som är en del av vår författningssamling. Andra kommuner kan ha andra regler.

Om du upplever att någon inte följer din kommuns regler, ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14, eller 112 om du behöver akut hjälp.

För butikerna är det upp till varje enskild sådan att ta ställning till om de vill sälja nyårsraketer eller inte.

Det som tidigare gällde i Sölvesborg för fyrverkerier utan polistillstånd var att det var tillåtet från klockan 16:00 på nyårsafton till klockan 04:00 på nyårsdagen. De nya reglerna innebär alltså en minskning från 12 timmar till 2 timmar. Regeln om att du måste befinna dig mer än 100 meter från särskilda boenden, skolor, fritidshem och förskolor fanns redan tidigare.

Utöver de lokala reglerna, finns nationella lagar som gäller i hela Sverige och som också styr användningen av fyrverkerier. Till exempel måste man vara 18 år för att få köpa och använda dem, och för att köpa och använda raketer med styrpinne krävs ett särskilt tillstånd.

Om du upplever att någon bryter mot lagen, ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14, eller 112 om du behöver akut hjälp.

Sölvesborgs kommun anordnar heller inga kommunala fyrverkerier.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut