Dags att söka stipendium för studier

Nu kan du som studerar och är folkbokförd i Gammalstorps församling söka stipendie.

Nu kan du som är studerande och folkbokförd i Gammalstorps församling eller har någon förälder som är född i Gammalstorps församling söka stipendium ur stiftelsen Gammaltorps studiefond.

Ansökningsperioden är öppen från och med 2 januari 2021 till 21 januari 2021 och är avsedd för studerande som är folkbokförda i Gammalstorps församling eller har någon förälder som är född i Gammalstorps församling.

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökning sker via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för stipendier ur stiftelsen Gammaltorps studiefond

 1. Stipendiefonden ska vara avsedd till studerande som är folkbokförd i Gammalstorps församling eller har någon förälder som är född i Gammalstorps församling.
 2. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 3. Ansökningsperioden gäller 2/1-21/1.
 4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i februari månad det år stipendiet avser. Beslutet som fattas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts följer testamentets vilja och de verksamhetsregler som gäller för fonden. Beslutet går inte att överklaga.
 5. Till ansökan ska sökande bifoga:
  • Personbevis som styrker att sökande är folkbokförd i Gammalstorps församling (enligt 1999 års indelning) eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
  • Kopia av slutbetyg från genomförda grundskolestudier.
  • Intyg om antagning vid läroanstalt.
 6. Ofullständig ansökan behandlas inte.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut