Svarta Leds idrottscentrum, SVIC-projektet

Två killar som står i startposition på löparbanorna på idrottsplatsen Svarta Led i Sölvesborg. foto: André Julinder

Killar i startposition på löparbanorna på Svarta Led. foto: André Julinder

Den 22 april 2020 beviljade Allmänna Arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 4.4 miljoner i projektmedel till att utveckla Svarta Led till att bli en mer tillgänglig plats för att utöva paraidrott samt att här ska erbjuda fler aktivitetsytor. Projektet går under namnet SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum) och har som syfte att Sölvesborg ska bli en attraktiv kommun för personer med funktionsnedsättning kopplat till rörelse, fritid och glädje. Förhoppning är att Sölvesborg ska bli ett center i stil med ett mindre Bosön med fokus på paraidrott.

Utöver nya aktivitetsytor kommer fokus att ligga på tillgänglighet samt att stötta föreningarna att samverka mer kring parasport. Föreningar i Sölvesborg och Valjevikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är två viktiga samarbetsparter i projektet.

Några av målen med projektet är att under 3 år:

  • Skapa förutsättningar för fler barn och unga och personer med funktionsnedsättning att få en aktivt, rolig och stimulerade fritid.
  • Fler barn och unga ska använda Svarta Ledsområdet för spontanidrott.
  • Cirka 250 personer med funktionsnedsättning som tar del av området.
  • Minst 10 nya och tillgänglighetsanpassade aktivitetsytor ska göras.
  • Fler föreningar ska etablera sig i området.

Samarbete med flera olika grupp för att utveckla projektet

Utöver projektledare kommer det finnas en styrgrupp som består av Fritid och kulturchef Sölvesborg kommun, verksamhetschef Valjeviken, ordförande Fritids- och kulturnämnden, representant för RF-SISU Blekinge, ordförande i Valjeviken IF och föreningssamordnare Sölvesborg kommun. Det kommer även finnas referensgrupper som består av representanter från föreningslivet, barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Porträttbild på Anna Lindh, projektledare för SVIC. Bilden är tagen av André Julinder.

Anna Lindh, projektledare för SVIC. foto: André Julinder

Anna Lindh är anställd som projektledare för att samordna arbetet

I uppdraget ligger att samordna projektet samt att det får en hållbarhet så att arbetet fortlöper även efter att Arvsfondens finansiering avslutas. Då tanken är att det kommer att fortsätta utvecklas i kommunal regi.

Kontaktuppgifter

Har du idéer och förslag som du vill diskutera med Anna når du henne via telefon: 0456-81 61 77 eller via e-post: anna.lindh@solvesborg.se 

Följ projektet via sociala medier

Du kan följa arbetet via Facebook »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via Instagram » länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arvsfondens logotyp och texten med stöd från allmänna Arvsfonden.

Senast uppdaterad: 21 september 2020

Skriv ut
Uppleva och göra