Säkerhet på Sweden Rock Festival

Publiksamling under Sweden Rock

Publiksamling under Sweden Rock Festival. Foto: Karin Persson

Sweden Rock Festival är numera Sveriges mest välbesökta festival. Roligt förstås, men festivalens storlek innebär också att det krävs en stor beredskap för eventuella kriser, olyckor eller händelser.

Under alla festivaldagar finns räddningstjänst, sjukvårdspersonal, polis och Röda korset på plats ute på festivalområdet. Festivalen har också en stor grupp egen personal som också arbetar med säkerhet, bestående av ordningsmän, sjukvårdspersonal, brandmän m.m.

För att vara så förberedd som möjligt, har dessutom en beredskapsarbetsgrupp satts samman. I gruppen finns representanter för räddningstjänsten, polisen, ambulansen, landstinget, miljöförbundet, kommunen och de säkerhetsansvariga på själva festivalen.

Tillsammans har gruppen arbetat fram ett antal tänkbara scenarier i samband med Sweden Rock Festival. Utifrån dessa scenarier har sedan förebyggande åtgärder genomförts.

Senast uppdaterad: 26 april 2018

Skriv ut