Utbildning och barnomsorg

Skolbarn i klassrummet.

Skolbarn i klassrummet. Foto: Serny

Utbildning och barnomsorg finns till för dig, ditt barn och din familj. Det finns olika slags utbildningar i Sölvesborg, allt från förskola, grundskola, gymnasium, särskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen lyder under barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen består av barn- och utbildningskontoret samt individ- och familjeomsorgskontoret.

Barn- och utbildningskontoret vänder du dig till om du har frågor angående barnomsorg eller grundskola. Individ- och familjeomsorgskontoret (IFO) arbetar med frågor som försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt barn- och vuxenutredningar.

Förvaltningschef/Skolchef
Martin Eksath
Tel: 0456-81 62 24
E-post: martin.eksath@solvesborg.se

Verksamhetschef förskola/chef centrala barn- och elevhälsan
Åsa Gerthsson-Nilsson
Tel: 0456-81 60 32
E-post: asa.gerthsson-nilsson@solvesborg.se

Verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Åsa Melkersson
Tel: 0456-81 62 25
E-post: asa.melkersson@solvesborg.se

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen/IFO-chef
Björn Petersson
Tel: 0456-81 63 03
E-post: bjorn.petersson@solvesborg.se

KONTAKTINFO:
Barn- och utbildningskontoret
Stadshuset Våning 2
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
E-post: bun@solvesborg.se

Läs mer

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Utbildning och barnomsorg