Centrala barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet, som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja förskolechef, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag. Det görs genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Elevhälsan
Den centrala elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala Elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kurator. Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna:

  • utbyta erfarenheter
  • nyttja varandras kompetenser
  • utvärdera och utveckla arbetsmetoder

Detta är för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Kontakt Elevhälsan
Enhetschef CBEH
Liselott Carlsson
Telefon: 0456-816766
E-post: liselott.carlsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 17 juli 2019

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg