Centrala barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet, som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja förskolechef, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag. Det görs genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Utbildning och barnomsorg