Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ingår i EMI, Elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan är också en del av skolans elevhälsoteam.

Både elever och föräldrar är alltid välkommna till skolsköterskan med frågor och funderingar om barn och ungdomars hälsa. Det kan vara frågor om utveckling, sömn, kost, fysisk aktivitet, sjukdom, relationer och trivsel. EMI arbetar förebyggande och för en hälsosam livsstil samt för att eleverna skall ha god lärmiljö. Vi erbjuder hälsobesök/hälsosamtal i olika årskurser och vaccinationer samt öppen mottagning för eleverna där vi finns som råd och stöd eller är behjälpliga med enklare sjukvårdsinsatser vid skador som uppstår under dagen.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Skolläkare träffas efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

Kontaktuppgifter till skolsköterska finns under respektive skola.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Utbildning och barnomsorg