Kurator och psykolog

Ibland kan det vara både bra och nödvändigt att ventilera sina känslor med en utomstående person, som inte är ens förälder eller familjemedlem. Om du känner dig nedstämd, ledsen, orolig, obekväm eller har behovet att prata om livet i allmänhet kan du kontakta din skolkurator eller en psykolog.

Varje skola i kommunen har en kurator eller en psykolog. Skolkuratorns/psykologens uppgift är att stötta dig när du känner att du behöver få stöd. Du kan vända dig till din skolkurator om du förslagsvis behöver har prata om:

  • Stress
  • Prestationsångest
  • Psykisk ohälsa
  • Mobbing
  • Sex och sexualitet
  • Droger

Skolkuratorer och psykologer har kunskap och erfarenheter om ungdomar och psykiskt ohälsa. Både skolkuratorer och psykologer har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar mellan er. Det enda undantaget är om det framkommer att du som är under 18 år far illa. Då har kuratorn anmälningsplikt att kontakta socialtjänsten. Anmälningsplikten är till för att skydda dig, för att försäkra att du inte ska befinna dig i dåliga livsförhållanden.

Kontaktuppgifter finns under respektive skola.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Utbildning och barnomsorg

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.