Försäkringar

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar. Innan den första juli, 2017 var försäkringen tecknad hos Folksam. Olycksfallsförsäkringen gäller bland annat för elever, barn och andra grupper inom Sölvesborgs Kommun verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för:

  • Elever i grund- och särskola, inklusive särskola i annan kommun
  • Barn i förskoleverksamhet, inklusive 6-års verksamhet
  • Elever i friskola
  • Barn/vuxna i familjehem
  • Personer i kontaktfamilj
  • Ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsmarknadsenheten
  • Omsorgstagare LSS med mera boende
  • Gymnasieelever inom Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund
  • Gymnasieelever inom Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund (SBKF) med skolgång i annan kommun

När skadan har inträffat

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade har sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål, samt anmält skadan till Länsförsäkringar.

Skadan anmäls till Länsförsäkringar av den försäkrade (ej av kommunen).

Om skadan inträffade innan den 1 juli, 2017 ska du anmäla skadan hos Folksam.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Utbildning och barnomsorg

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.