Förskolor

En förskolepedagog sitter vid ett bord tillsammans med flera förskolebarn. De flesta barnen ritar och pysslar.

Lek på förskola.

Sölvesborgs förskolor är väl utspridda på kommunens olika orter. Det innebär att du endast har ett par minuter till din förskola, oavsett var du bor. I Sölvesborgs kommun finns det även tre fristående förskolor utöver de kommunala förskolorna.

Verksamheterna genomsyras av en lustfylld, lärorik och trygg vardag, där pedagogerna tar tillvara på barnens olika erfarenheter, nyfikenhet och behov. Förskolorna strävar efter ett öppet, positivt och tryggt klimat där alla känner glädje och delaktighet. Pedagogerna arbetar för att barnen ska känna tilltro till sina förmågor och se sig själv och sina kamrater som en tillgång i gruppen. Pedagogerna har god kunskap om barns utveckling och de skapar därför en miljö såväl ute som inne, där lek och lärande stimuleras samtidigt som barnen utmanas till att pröva och söka ny kunskap.

Hörviks förskola, Hörvik

Hörviks förskola är placerad på Bollvägen 6, 294 74 Sölvesborg.

Kontakt

 • Blomsterlyckan, telefon: 0456-81 66 41
 • Solrosen, telefon: 0456-81 66 43

Rektor/förskolechef, Elisabet Berg
Telefon: 0456-81 66 45
E-post: elisabet.berg@solvesborg.se

Kanehalls förskola, innerstan

Kanehalls förskola är placerad på Blekingevägen 241-14, 294 77 Sölvesborg.

Kontakt Kanehall

 • Boet, telefon: 0456-81 68 27
 • Eken, telefon: 0456-81 64 52
 • Grottan, telefon: 0456-81 68 23
 • Grytet, telefon: 0456-81 68 22
 • Hålan, telefon: 0456-81 68 21
 • Idet, telefon: 0456-81 68 28
 • Kojan, telefon: 0456-81 68 29
 • Kupan, telefon: 0456-81 68 26
 • Lyan, telefon: 0456-81 68 25
 • Stacken, telefon: 0456-81 68 24

Kontakt Kulturförskolan

Telefon: 0456-81 65 56

Förskolechef, Charlott Nilsson
Telefon: 0456-81 68 20
E-post: charlott.nilsson@solvesborg.se

Markgatans förskola, innerstan

Markgatans förskola är placerad på Markgatan 1, 294 31 Sölvesborg.

Kontakt

 • Ekstugan, telefon: 0456-81 65 76
 • Backstugan, telefon: 0456-81 65 77
 • Blå, telefon: 0456-81 65 72
 • Grön, telefon: 0456-81 65 75
 • Gul, telefon: 0456-81 65 71
 • Röd, telefon: 0456-81 65 74

Kontakt Skogens förskola (paviljongen)

 • Björken, telefon: 0456-81 64 51
 • Eken, telefon: 0456-81 64 52

Förskolechef, Lotta Mattisson
Telefon: 0456-81 65 73
E-post: lotta.mattisson@solvesborg.se

Midhalls förskola, Mjällby

Midhalls förskola är placerad på Listervägen 87-11, 294 71 Sölvesborg.

Kontakt

 • Bron, telefon: 0456-81 64 61
 • Draken, telefon: 0456-81 64 63
 • Riddaren, telefon: 0456-81 64 65
 • Tornet, telefon: 0456-81 64 64
 • Trollkarlen, telefon: 0456-81 64 62

Förskolechef, Charlotta Hindrikson
Telefon: 0456-81 65 25
E-post: charlotta.hindrikson@solvesborg.se

Sagolyckans förskola, Norje

Sagolyckans förskola är placerad på Byvägen 7, 294 76 Sölvesborg.

Kontakt

 • Solägget, telefon: 0456-81 66 20
 • Sunnanäng, telefon: 0456-81 66 19

Rektor/förskolechef, Annika Thuresson
Telefon: 0456-81 66 09
E-post: annika.thuresson@solvesborg.se

Skönabäcks förskola, Nogersund

Skönabäcks förskola är placerad på Hästhagsvägen 2, 294 95 Sölvesborg.

Kontakt

 • Sjöhästen, telefon: 0456-81 66 33
 • Sjöstjärnan, telefon: 0456-81 66 32
 • Syrsan, telefon: 0456-81 66 30
 • Trollsländan, telefon: 0456-81 66 34

Förskolechef, Charlotta Hindrikson
Telefon: 0456-81 65 25
E-post: charlotta.hindrikson@solvesborg.se

Bossabo förskola, Falkvik

Bossabo förskola är placerad på Bossabovägen 5 i Falkvik, 294 36 Sölvesborg.

Kontakt

 • Fjärilen, telefon: 0456-81 65 92
 • Humlan, telefon: 0456-81 65 91
 • Myran, telefon: 0456-81 65 93
 • Nyckelpigan, telefon: 0456-81 65 96

Förskolechef, Gunilla Persson
Telefon: 0456-81 65 90
E-post: gunilla.persson@solvesborg.se

Timotejvägens förskola, Falkvik

Timotejvägens förskola är placerad på Timotejvägen 19, 25 i Falkvik, 294 37 Sölvesborg.

Kontakt

 • Gräshoppan, telefon: 0456- 81 65 97
 • Skalbaggen, telefon: 0456-81 65 95
 • Tusenfotingen, telefon: 0456-81 65 94

Förskolechef, Gunilla Persson
Telefon: 0456-81 65 90
E-post: gunilla.persson@solvesborg.se

Timotejvägens nattis, Falkvik

Timotejvägens förskola "Nattis" är placerad på Timotejvägen 19-25 i Falkvik, 294 37 Sölvesborg.

Timotejvägens förskola i Falkvik hyser kommunens ”Nattis” – övernattning, förskola och fritidshem för barn vars föräldrar arbetar på tider då ordinarie förskolor har stängt. Det är en befintlig avdelning på Timotejvägens förskola som också är nattis.

Nattis är öppet alla dagar på året då ordinarie barnomsorg är stängd. Om du som förälder har jobbat natt har du rätt att ha ditt barn på nattis under sovtiden. Du ansvarar själv för att ta ditt barn från dagverksamheten till nattis. Du måste också kunna lämna ett schema på hur du ska arbeta minst tre veckor i förväg.

Verksamheten är ett komplement till hemmet och personalen arbetar för att ge varje barn en trygg och harmonisk vistelse. Det blir mycket utevistelse, det spelas mycket spel och läses många sagor.

Kontakt

Nattis, telefon: 0456-81 65 95

Förskolechef, Gunilla Persson
Telefon: 0456-81 65 90
E-post: gunilla.persson@solvesborg.se

Fristående förskolor

Sölvesborgs kommun har även tre stycken fristående förskolor som finns utspridda i kommunen. Dessa förskolor är förskolan Fantasi, Kulingens förskola och Sölvesborgs Montessoriförskola.

Förskolan Fantasi - personalkooperativ, innerstan

Förskolan Fantasi ligger i en villa mitt i centrum, med en stor och lummig tomt på innergården. Förskolan har närhet till fritidshem, grundskola och en härlig skog. Förskolan drivs som ett personalkooperativ vilket innebär att den ägs av tre personer av personalen, som även sitter i styrelsen. Pedagogerna har många års erfarenehet av barnomsorg. Fantasi tar emot barn mellan 1 till 6 år. Skolan har en stor vinning med denna åldersindelning, då barn lär av varandra och kan ha sina syskon nära till hand. Barnen delas upp i olika grupper beroende på ålder, intresse och mognad. Förskolans synsätt är att alla barn kan, vill och har lust att lära. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Därför ändras miljön efter barnens intresse och för att utmana deras lärande ytterligare.

Ansökan till förskolan sker via kommunens Barnomsorgsportal. Förskolan tillämpar kommunens regler och taxan är densamma som i kommunala verksamheten

Kontakt

Förskolan Fantasi – personalkooperativ – innerstan
Telefon: 0793-13 39 52
E-post: fantasi@skola.solvesborg.se

Kulingens förskola - personalkooperativ, Hällevik

Kulingens förskola är ett personalkooperativ i Hällevik, beläget vid natursköna Stibyberget i Listerkyrkans bottenvåning. På förskolan arbetar fyra förskollärare. Barnen är i åldern 1 till 6 år. Alla på förskolan ska få lov att vara sin egen person. Skolan nyttjar skogen som den naturliga gymnastiksal den är och det sker ofta vandringar till stranden och havet. Alla på förskolan försöker att vistas ute så mycket som möjligt. Teater ligger förskolan varmt om hjärtat och pedagogerna använder ofta av färg och musik i lärande aktiviteter. Lunchen serveras av Sölvesborgs Golfkrog, medan frukost och mellanmål tillagar av skolan själv.

Ansökan till förskolan sker via kommunens Barnomsorgsportal vilka även administrerar barnomsorgstaxan. Kulingen tillämpar kommunens regler och taxan är densamma som i kommunala verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0456-81 66 28
E-post: kulingen@skola.solveborg.se

Sölvesborgs Montessoriförskola - personalkooperativ, innerstan

Sölvesborgs Montessoriförskola drivs i form av ett personalkooperativ. Personalen består av tre förskolepedagoger som har en gedigen erfarenhet av Montessoriförskoleverksamhet samt utbildning inom barnomsorgen.

På Sölvesborgs Montessoriförskola är miljön och aktiviteterna anpassade efter barnen. Material och leksaker är noga utvalda och placerade i lagom höjd för nyfikna barnahänder. Bord, stolar, toalett med mera är också i barnstorlek för att underlätta självständighet och ge barnen en känsla av att lyckas och "kunna själv".

Skolan anser att hälsa och välbefinnande också är väldigt viktigt. Personal på skolan avser att tillaga frukost och mellanmål på förskolan och de använder då närproducerade och miljövänliga råvaror, så långt som möjligt. Lunch köps in från en lokal restaurang och den kommer transporterad till förskolan i värmekantiner. De barn som sover erbjuds en skön vila ute i isolerade utesängar som står väl skyddade från regn och vind.

Ansökan till förskolan sker via kommunens Barnomsorgsportal. Taxor, öppettider, barnförsäkringar med mera är likadant som i kommunens förskolor.

Kontakt

Telefon: 0456-64 80 65
E-post: solvesborgsmontessori@gmail.com

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Utbildning och barnomsorg
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK