Förskolan Fantasi - personalkooperativ, innerstan

Förskolan Fantasi ligger i en villa mitt i centrum, med en stor och lummig tomt på innergården. Förskolan har närhet till fritidshem, grundskola och en härlig skog. Förskolan drivs som ett personalkooperativ vilket innebär att den ägs av tre personer av personalen, som även sitter i styrelsen.

Pedagogerna har många års erfarenehet av barnomsorg. Fantasi tar emot barn mellan 1 till 6 år. Skolan har en stor vinning med denna åldersindelning, då barn lär av varandra och kan ha sina syskon nära till hand. Barnen delas upp i olika grupper beroende på ålder, intresse och mognad. Förskolans synsätt är att alla barn kan, vill och har lust att lära. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Därför ändras miljön efter barnens intresse och för att utmana deras lärande ytterligare.

Ansökan till förskolan sker via kommunens Barnomsorgsportal. Förskolan tillämpar kommunens regler och taxan är densamma som i kommunala verksamheten

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Utbildning och barnomsorg

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.