Fritidshem

Foto: Fotograf Serny

Foto: Fotograf Serny

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som har öppet för skolbarn efter skoldagens slut. Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift som dels ska bidra till goda uppväxtvillkor och dels möjliggöra för föräldrar att förena sitt föräldraskap med sitt arbete.

Sölvesborgs kommun är skyldiga att erbjuda fritidshem till ditt skolbarn, fram tills dess att ditt barn har fyllt 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan samt erbjuda ditt barn en meningsfull fritid.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tidsmässigt, genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
 • Innehållsmässigt, genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Falkviksgårdens skolas fritidshem

Det finns tre fritidshemsavdelningar på Falkviksgårdens skola som heter Briggen, Flotten och Katamaranen. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Kontakt

 • Briggen, telefon: 0456-81 65 84
 • Flotten, telefon: 0456-81 65 85
 • Katamaranen, telefon: 0456-81 85 86

Ann-Christine Hallberg, rektor
Telefon: 0456-816586
E-post: ann-christine.hallberg@solvesborg.se

Havelidens fritidshem

Havelidens skola i Hällevik har en fritidshemsavdelning som heter Havelidens fritidshem.

Kontakt

Havelidens Fritidshem, telefon: 0456-81 66 23

Fredrik Danielsson, rektor
Telefon: 0456-81 66 24
E-post: fredrik.danielsson@solvesborg.se

Hjortakroksskolans Fritidshem

På Hjortakroksskolan finns fyra fritidshemsavdelningar som heter Gläntan, Dungen, Kroken samt Kotten. Fritidshemmets verksamhet bedrivs i fina lokaler intill Ryssberget. Det geografiska läget präglar fritidshemmets dagliga verksamhet, där natur och utemiljö är en viktig del av utbildningen. Närheten till stadens centrum ger en möjlighet till regelbundna besök i Sölvesborgs förenings- och kulturliv.

Kontakt

 • Dungen, telefon: 0456-81 65 68
 • Gläntan, telefon: 0456-81 65 69
 • Kotten, telefon: 0456-81 65 79
 • Kroken, telefon: 0456-81 65 78

Rektor
Telefon: 0456-816563

Högtofta skolas fritidshem

Lindens fritidshem ligger på Högtofta skola i kanten av Ryssberget och har gott om natur runt hörnet. Personalen jobbar på att utforma verksamheten så varierande och utvecklande som möjligt, både genom styrda och fria aktiviteter med en balans så att det ska passa alla barnen.

Kontakt

Linden, telefon: 0456-81 66 04

Camilla Kjellsson, rektor
Telefon: 0456-816612
E-post: Camilla.kjellsson@solvesborg.se

Hörviks skolas fritidshem

På Hörviks skola finns det en fritidshemsavdelning som heter Slottet.

Kontakt

Slottet, telefon: 0456-81 66 38

Elisabet Berg, rektor
Telefon: 0456-816645
E-post: elisabet.berg@solvesborg.se

Mjällby skolas fritidshem

Det finns tre fritidshemsavdelningar på Mjällby skola som heter Smaragden, Rubinen och Safiren. Det finns även en liten avdelning som heter Kronan. Där finns det möjlighet för de elever som behöver en extra lugn stund efter skolan att vara innan de går in på någon av de andra avdelningarna.

Kontakt

 • Rubinen, telefon: 0456-81 64 26
 • Safiren, telefon: 0456-81 64 09
 • Smaragden, telefon: 0456-81 64 16

Pernilla Fagerberg, rektor
Telefon: 0456-816420
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se

Möllebacksskolans fritidshem

På Möllebacksskolan i centrala Sölvesborg finns det fyra fritidshemsavdelningar: Holken, Vinden, Möllan och Asplyckan.

Kontakt

 • Asplyckan, telefon: 0456-81 65 36
 • Holken, telefon: 0456-81 65 31
 • Möllan, telefon: 0456-81 65 32
 • Vinden, telefon: 0456-81 65 35

Susanne Thorén, rektor
Telefon: 0456-816533
E-post: susanne.thoren@solvesborg.se

Norje skolas fritidshem

På Norje skola finns det två fritidshemsavdelningar som heter Jollen och Jaktekan.

Kontakt

 • Jaktekan, telefon: 0456-81 66 14
 • Jollen, telefon: 0456-81 66 14

Annica Thuresson, rektor
Telefon: 0456-816609
E-post: Annica.thuresson@solvesborg.se

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Utbildning och barnomsorg
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK