Grundskola

Elever i grundskolan sitter i ett klassrum. Framför barnen står en manlig lärare och lämnar ordet åt en elev som räcker upp handen.

Elever i grundskolan lyssnar på en föreläsare. Foto: Serny

Grundskolan är en obligatorisk utbildningsform som består av 9 årskurser eller läsår. Varje läsår är uppdelat i en hösttermin och en vårtermin. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år som de fyller sju år.

Det är möjligt att barn tillåts att börja i skolan det år som barnet fyller sex år, eller vid åtta års ålder om det finns särskilda skäl till det. Vi erbjuder plats i förskoleklass från och med hösten det år barnet fyller 6 år.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk verksamhet. Skolplikten kommer att vara 10-årig.

Det finns nio stycken grundskolor i Sölvesborgs kommun samt en naturskola. Grundskolorna finns på de större orterna i kommunen och årskursfördelningen skiljer sig mellan skolorna.

Sjukanmälan och ledigheter

Du kan anmäla frånvaro för ditt skolbarn direkt i InfoMentorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborgs kommun har under våren 2018 infört lärplattformen Infomentor. I Infomentor kan du till bland annat anmäla frånvaro, följa ditt barns kunskapsutveckling eller se ditt barns schema och klasslista. Här kan du även ställa frågor till en mentor/lärare. Kontakta skolans administratör vid problem med inloggning.

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Utbildning och barnomsorg