Grundskolor

En flicka i grundskolan sitter vid sin skolbänk. Flickan har långt svart hår och en randig tröja. Hon ler mot kameran.

Elever i grundskolan sitter vid sina skolbänkar.

I Sölvesborgs kommun finns det nio olika grundskolor som är placerade runtom i kommunen. Alla skolor har varierande årskurser. Här har du möjlighet att hitta du infomation om de olika skolorna, samt vilka fritidshem som finns att tillgå. Vilken skola passar ditt barn allra bäst?

Grundskolorna finns på de större orterna i kommunen och årskursfördelningen varierar från skola till skola. Sölvesborgs kommun har två stycken grundskolor med tillhörande högstadium, en i Sölvesborg och en i Mjällby. I Sölvesborgs kommun finns grundskolorna:

Bokelundsskolan årskurs 6-9

Bokelundsskolan är en grundskola som har runt 400 elever i årskurserna 6-9. Skolan ligger centralt i Sölvesborg med närhet till ishall, simhall, idrottshall, idrottsplats, natur och hav. Skolan har en fritidsgård med fritidsledare som är öppen dagtid. Upptagningsområde är Falkviksgårdens skola, Hjortakroksskolan, Högtofta skola samt Möllebacksskolan.

Kontakt

Sjukanmälan av elev skall göras av förälder via Skolportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via telefonsvarare: 0456-81 65 50.

Adress
Bokelundsskolan
Idrottsvägen 1
294 34 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 65 11, 0456-81 65 13
Fax: 0456-196 46

Rektor

Peter Uvenäs
Telefon: 0456-81 65 03
E-post: peter.uvenas@solvesborg.se

Havelidens skola, årskurs Förskoleklass-6

Havelidens skola ligger som en välkomnande famn när du kommer till Hällevik. Skolan har en stark profil vad gäller kultur och miljö. Naturen på skolgården och runtomkring i Hällevik är viktiga för skolans arbete. Musiken har en framträdande roll, bland annat genom att skolan har lanserat sig själva som en egen artist på Spotify, Itunes och Google Play där egna produktioner släpps. Två gånger om året är det världspremiär med alla elever, personal och föräldrar genom Hela Haveliden Sjunger. Kontinuerliga temadagar inom kultur och natur förstärker inriktningen.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs måndag-fredag klockan 07:30 - 08:00, på telefon: 0456-816622.

Adress
Havelidens skola
Haveliden 27
294 72 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 66 24
Fax: 0456-571 51

Rektor

Fredrik Danielsson
Telefon: 0456-81 66 24
fredrik.danielsson@solvesborg.se

Hjortakroksskolan, årskurs Förskoleklass-5

Hjortakroksskolan är en låg-och mellanstadieskola med cirka 200 elever. Skolans närhet till skogen ger barnen goda förutsättningar för lek och uteaktiviteter. Omgivningen har många olika naturtyper och ger goda förutsättningar för undervisning i naturorienterade ämnen. Skolan jobbar mycket med miljön och naturen.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på telefon: 0456-81 65 60.

Adress
Hjortakroken
Hjortakroksvägen 23
294 38 Sölvesborg

Rektor

Petra Johansen
Telefon: 0456-81 65 63
petra.johansen@solvesborg.se

Möllebacksskolan, årskurs Förskoleklass-5

Möllebacksskolan är en centralt belägen skola där elever gått sedan 1905. Idag består skolan av flera byggnader, som förutom skola innefattar fritidshem, matsal och idrottshall. Man har nära till skog och natur, vilket är en förmån som kan användas av skola och fritidshemmen.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på telefon: 0456-81 65 42.


Adress 
Möllebacksskolan
V. Storgatan 35
294 34 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 65 42 

Rektor

Susanne Thorén
Telefon: 0456-81 65 33
E-post: susanne.thoren@solvesborg.se

Falkviksgårdens skola, årskurs Förskoleklass-3

Falkviksgården är en skola med ca 125 barn. Skolan står inför en stor ombyggnad som beräknas vara klar år 2019. Den nya skolan i Falkvik kommer att ha två våningsplan och utnyttjas för förskoleklass till sjätte klass. Skolan byggs om i två etapper, inflyttningen i den första etappen är planerad till december 2018 medan etapp 2 har planerad inflyttning hösten 2019.

Falkviksgården har nära till skog, hav, strand och äng. Det är gång- och cykelavstånd till isbana och olika lekplatser vilket tas till vara både av skolan och fritidshemmen i dess verksamheter. Busslinje 1 går varje timme mellan Falkvik och centrum.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på telefon: 0456-81 65 80.


Adress
Falkviksgårdens skola
Rönnevägen 2
294 35 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 65 80

Rektor

Ann-Christine Hallberg
Telefon: 0456-81 65 82
E-post: ann-christine.hallberg@solvesborg.se

Hörviks skola, årskurs Förskoleklass-6

Hörviksenheten är en skola med integrerad förskola för 1-5 åringar. På Hörviks skola finns det en fritidshemsavdelning som heter Slottet. Närheten till idrottsplats, skog och hav stimulerar till uteverksamhet för alla barn.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på telefon: 0456-81 66 40.


Adress
Hörviks skola
Bollvägen 6
294 74 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 66 40

Rektor

Elisabet Bergh
Telefon: 0456-81 66 45
E-post: ​elisabet.berg@solvesborg.se

Mjällby grund- och särskola, årskurs Förskoleklass-9

Mjällby skola är en skola med ca 400 elever där alla grundskolans verksamhetsområden är representerade . Vårt upptagningsområde, förutom Mjällby tätort, sträcker sig mellan Lörby, Djupekås och Norremark för förskoleklass-6, medan åk 7-9 förses med elever från hela Listerlandet inklusive Norje.

I Sölvesborgs grundsärskola finns elever från förskoleklass till årskurs 9, som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen. Mjällby skola är en skola med förskoleklass till årskurs 9, vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. Grundsärskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån grundsärskolans läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar öven med andra kommuner om att ta emot deras elever.

För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt. Skolan är till för att kunna möta, utmana och utveckla varje individ utifrån sina individuella förutsättningar.

Kontakt Mjällby skola Förskoleklass-9

Sjukanmälan av elev skall göras av förälder via www.skolportalen.solvesborg.se länk till annan webbplatseller till skolsköterska på telefon: 0456-816430 fram till klockan 08.00 varje dag som eleven är borta.

Adress
Mjällby skola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03, 0456-81 64 22
Fax 0456-502 97

Rektor årskurs Förskoleklass-6

Pernilla Fagerberg
Telefon: 0456-81 64 20
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se

Rektor årskurs 7-9

Martina Sjöström
Telefon: 0456-81 64 21
E-post: martina.sjostrom@solvesborg.se

Kontakt grundsärskolan

Mjällby Grundsärskola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03

Rektor

Anny Björk
Telefon: 0456-81 64 50
E-post: anny.bjork@solvesborg.se

Norje skola, årskurs Förskoleklass-6

Norje skola ligger vackert beläget mellan hav och berg. Skolan ligger mitt i byn och är en central punkt i bygden. Det naturliga upptagningsområdet är förutom Norje by även Pukavik, Ysane och Furumo. Skolan har cirka 100 elever.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på tel. 0456-81 66 10 efter klockan 07:45.

Adress
Norje skola
Byvägen 7
294 76 Sölvesborg
0456-81 66 10
Fax 0456-311 52

Rektor/förskolechef

Annika Thuresson
Telefon: 0456-81 66 09
E-post: annika.thuresson@solvesborg.se

Högtofta skola, årskurs Förskoleklass-5

Högtofta skola är en F-5 skola som ligger vackert vid Ryssbergets fot. Detta ger möjlighet att använda naturen som klassrum. På skolan finns det ca 70 elever fördelade på 6 klasser.

Kontakt

Sjukanmälan av elev görs på tel. 0456-81 66 00.

Adress
Högtofta skola
Bjärarydsvägen 825
294 93 Sölvesborg
0456-81 66 00

Rektor

Camilla Kjellsson
Telefon: 0456-81 66 12
E-post: Camilla.kjellsson@solvesborg.se

Naturskolan

Naturskolan är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun. Vi arbetar både med barn/elever och pedagoger för att ge verktygen till ett utomhusbaserat lärande. Verksamheten syftar till att ge barnen en positiv upplevelse av naturen och på så sätt skapa ett framtida engagemang för natur- och miljöfrågor. Genom ett undersökande och upplevelsebaserat arbetssätt vill vi skapa möjligheter till en varierad lärmiljö som ger eleverna nya möjligheter att lära in.

Sölvesborgs naturskola är medlem i Naturskoleföreningen länk till annan webbplatsoch arbetar för en idé “ Att lära in ute”.

Kontakt

Naturskolan
Ynde Byväg 22
294 92 Sölvesborg

Pia Nilsson
0456-81 66 47

Mattias Bertilsson
0456-81 66 48
naturskolan@skola.solvesborg.se

Om du har några frågor kring grundskolorna i Sölvesborgs kommun är du välkommen att kontakta Barn- och utbildningskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Utbildning och barnomsorg
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK