Mjällby grund- och särskola, årskurs förskoleklass-9

Mjällby skola foto: Jonte Göransson

Mjällby skola foto: Jonte Göransson

Mjällby skola är en skola med ca 400 elever där alla grundskolans verksamhetsområden är representerade . Vårt upptagningsområde, förutom Mjällby tätort, sträcker sig mellan Lörby, Djupekås och Norremark för förskoleklass-6, medan åk 7-9 förses med elever från hela Listerlandet inklusive Norje.

Grundsärskolan

I Sölvesborgs grundsärskola finns elever från förskoleklass till årskurs 9, som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen. Mjällby skola är en skola med förskoleklass till årskurs 9, vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. Grundsärskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån grundsärskolans läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar öven med andra kommuner om att ta emot deras elever. För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt. Skolan är till för att kunna möta, utmana och utveckla varje individ utifrån sina individuella förutsättningar.

Kontakt Mjällby skola Förskoleklass-9

Sjukanmälan av elev skall göras av förälder via www.skolportalen.solvesborg.se länk till annan webbplatseller till skolsköterskan varje dag som eleven är borta.

Adress
Mjällby skola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03, 0456-81 64 22
Fax 0456-502 97

Rektor årskurs Förskoleklass-6
Pernilla Fagerberg
Telefon: 0456-81 64 20
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se

Rektor årskurs 7-9
Martina Sjöström
Telefon: 0456-81 64 21
E-post: martina.sjostrom@solvesborg.se

Kurator
Lis Olsson
Telefon: 0456- 81 64 12
E-post: lis.olsson@solvesborg.se

Skolsköterska
Carola Rantamäki-Haglund
Telefon: 0456- 81 64 30
E-post: carola.rantamaki-haglund@solvesborg.se

Per Zetterlund skolläkare
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

Kontakt grundsärskolan

Mjällby Grundsärskola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03

Rektor
Anny Björk
Telefon: 0456-81 64 50
E-post: anny.bjork@solvesborg.se

Skolpsykolog grundsärskolan
Pia Norrman Pyk
Telefon: 0456- 81 67 58
E-post: pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Utbildning och barnomsorg

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.