Mjällby skola

Mjällby skola. Foto: Serny. 

Mjällby skola. Foto: Serny.

Mjällby skola är en skola med ca 400 grundskole elever, det vill säga förskoleklass till årkurs 9 samt grundsärskola årskurs 1-9.

Grundsärskolan på Mjällby skola

I Sölvesborgs grundsärskola finns elever från årskurs 1-9, som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. Grundsärskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån grundsärskolans läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar även med andra kommuner om att ta emot deras elever. För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt. Skolan är till för att kunna möta, utmana och utveckla varje individ utifrån sina individuella förutsättningar.

Kontakt Mjällby skola Förskoleklass-9

Frånvaro av elev ska göras av förälder via InfoMentor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om eleven har specialkost ska även köket kontaktas på telefon: 0456-81 64 27 vardagar 07:00.

Ansökan om specialkost och dylikt hittar ni bland våra e-tjänster.

Adress
Mjällby skola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03, 0456-81 64 22

Skoladministratör
Ann-Kristin Karlsson
Telefon: 0456-81 64 03
E-post: ann-kristin.karlsson@solvesborg.se

Monica Svanberg
Telefon: 0456-81 64 22
E-post: monica.svanberg1@solvesborg.se

Rektor årskurs Förskoleklass-6
Bengt Högman
Telefon: 0456-81 64 20
E-post: bengt.hogman@solvesborg.se

Rektor årskurs 7-9
Martina Sjöström
Telefon: 0456-81 64 21
E-post: martina.sjostrom@solvesborg.se

Studie- och yrkesvägledare
Christina Nilsson
Telefon: 0456-81 64 31
E-post: christina.nilsson1@solvesborg.se

Mjällby skolas fritidshem
Rubinen, telefon: 0456-81 64 26
Safiren, telefon: 0456-81 64 09
Smaragden, telefon: 0456-81 64 16

Kurator
Therese Arnesson
Telefon: 0456-81 64 12
E-post: therese.arnesson@solvesborg.se

Skolpsykolog grundskolan/grundsärskolan
Pia Norrman Pyk
Telefon: 0456- 81 67 58
E-post: pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Skolsköterska
Carola Rantamäki-Haglund
Telefon: 0456- 81 64 30
E-post: carola.rantamaki-haglund@solvesborg.se

Specialpedagoger
Cecilia Burreau F-6
E-post: cecilia.burreau@skola.solvesborg.se
Margaretha Nilsson F-9
E-post: margaretha.nilsson@skola.solvesborg.se

Per Zetterlund skolläkare
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

Kontakt grundsärskolan

Mjällby Grundsärskola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03

Rektor
Anny Björk
Telefon: 0456-81 64 50
E-post: anny.bjork@solvesborg.se

Specialpedagoger grundsärskolan
Veronica Borgman
E-post: veronica.borgman@skola.solvesborg.se 
Emma Möller
E-post: emma.moller@skola.solvesborg.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019