Mjällby grundskola, Förskoleklass-åk 9 samt grundsärskola

Mjällby skola foto: Jonte Göransson

Mjällby skola foto: Jonte Göransson

Mjällby skola är en skola med ca 400 elever där alla grundskolans verksamhetsområden är representerade, dvs förskoleklass till årkurs 9. Vårt upptagningsområde, förutom Mjällby tätort, sträcker sig mellan Lörby, Djupekås och Norremark för förskoleklass-6, medan åk 7-9 förses med elever från hela Listerlandet inklusive Norje.

I Sölvesborgs grundsärskola finns elever från årskurs 1-9, som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. Grundsärskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån grundsärskolans läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar även med andra kommuner om att ta emot deras elever. För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt. Skolan är till för att kunna möta, utmana och utveckla varje individ utifrån sina individuella förutsättningar.

Kontakt Mjällby skola Förskoleklass-9

Sjukanmälan av elev skall göras av förälder via www.skolportalen.solvesborg.se länk till annan webbplatseller till skolsköterskan varje dag som eleven är borta.

Adress
Mjällby skola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03, 0456-81 64 22

Rektor årskurs Förskoleklass-6
Pernilla Fagerberg
Telefon: 0456-81 64 20
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se

Rektor årskurs 7-9
Martina Sjöström
Telefon: 0456-81 64 21
E-post: martina.sjostrom@solvesborg.se

Mjällby skolas fritidshem
Det finns tre fritidshemsavdelningar på Mjällby skola som heter Smaragden, Rubinen och Safiren.

Rubinen, telefon: 0456-81 64 26
Safiren, telefon: 0456-81 64 09
Smaragden, telefon: 0456-81 64 16

Kurator
Lis Olsson
Telefon: 0456- 81 64 12
E-post: lis.olsson@solvesborg.se

Skolsköterska
Carola Rantamäki-Haglund
Telefon: 0456- 81 64 30
E-post: carola.rantamaki-haglund@solvesborg.se

Specialpedagoger
Bengt Högman F-6
E-post: bengt.hogman@skola.solvesborg.se
Cecilia Burreau F-6
E-post: cecilia.burreau@skola.solvesborg.se
Margaretha Nilsson F-9
E-post: margaretha.nilsson@skola.solvesborg.se

Per Zetterlund skolläkare
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

Kontakt grundsärskolan

Mjällby Grundsärskola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg
Exp: 0456-81 64 03

Rektor
Anny Björk
Telefon: 0456-81 64 50
E-post: anny.bjork@solvesborg.se

Skolpsykolog grundskolan/grundsärskolan
Pia Norrman Pyk
Telefon: 0456- 81 67 58
E-post: pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Specialpedagoger grundsärskolan
Veronica Borgman
Telefon: 0456-81 64 34

Emma Möller
Telefon: 0456-81 64 36

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018