Lov och ledighet

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller minst 178 dagar. Grundskolan har skollov under hösten, vintern, våren och sommaren. Rektorn kan bevilja elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Läsårstider för elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass


Vårterminen 2019 & Läsåret 2020/2021

Vårterminen 2020

tors 9/1 - tors 11/6

Höstterminen 2020

ons 19/8 - tis 22/12

Vårterminen 2021

mån 11/1 - fre 11/6

Lediga dagar vårterminen 2019 & läsåret 2020/2021

Februarilov vecka 8

2020: mån 17/2 - fre 21/2

2021: mån 22/2 - fre 26/2

Påsklov

2020: mån 6/4 - tors 9/4

2021: tis 6/4 - fre 9/4

Lovdag

2020: fre 22/5

2021: fre 14/5

Höstlov vecka 44

2020: mån 26/10 - fre 31/10

Studiedagar förskoleklass, grundskola och grundsärskola

vårterminen 2020: tis 3/3

höstterminen 2020: mån 14/9, tor 8/10

vårterminen 2021: ons 10/3, tis 25/5

Kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem (sammanslagning)

2020: tis 7/1, fre 12/6, mån 10/8, tis 11/8

2021: fre 8/1, mån 14/6


Ledighet för elev i grundskola

Det är rektorn på skolan som beslutar om din ledighet. Rektorn får bevilja högst tio skoldagar under ett läsår. Beslut om kortare ledighet kan delegeras till klassföreståndare eller klasslärare. I särskilda fall kan du bli beviljad en ledighet på längre än tio dagar, men det ska då finnas synnerliga skäl till ledigheten.

I normalfallet ska inga ledigheter godkännas under perioder då nationella prov eller motsvarande genomförs för den aktuella årskursen eller skolan.

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet via särskild ledighetsansökan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Skriv ut