Modersmål

Undervisning vid dator i skolan.

Undervisning vid dator i skolan. Foto: Serny

Undervisning i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang, ge vidgade språkkunskaper till framtidens Sverige och bidra till en god identitetsutveckling för eleven.

Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Senast uppdaterad: 04 september 2019

Skriv ut