Val av skola, anvisad plats

Det år barnet fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass. Alla sexåringars vårdnadshavare får ett brev med förslag till skolplacering. Det innebär också att det är i den skola som barnet ska gå vid övergången till åk 1.

Beslutet om vilken skola barnet placeras på bygger på närhetsprincipen. Ert barn placeras vid den skola som ligger närmast er folkbokföringsadress.

Om ert barn har ett syskon i nuvarande årskurs F-5 så tar vi hänsyn till detta när vi gör skolplaceringen.

Det fria skolvalet ger er möjlighet att välja annan skola inom kommunen för ert barn. Det fria skolvalet begränsas av vissa regler inom skollagen och oftast har barnet ingen rätt till skolskjuts vid fritt val av skola. Ansökan om annan skolplacering görs på en speciell blankett.

Frågor om skolplacering

Samordnare grundskola
Kristina Eriksson
Telefon: 0456-81 61 98
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Utbildning och barnomsorg