Val av skola, erbjuden plats

Det år barnet fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass. Numera är förskoleklassen obligatorisk och det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I slutet av året innan barnet fyller 6 år skickar kommunen ut ett erbjudande på skolplacering till den adress som barnet är folkbokfört på. Ert barn erbjuds plats på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen och i brevet som skickas ut bifogas en ansökan där du kan göra ditt val. Om du inte gör något val kommer ditt barn att få en skolplacering på den skola kommunen erbjudit.

I de fall vårdnadshavare inte är överens om barnets skolplacering eller lämnar in två olika önskemål om skolplacering kommer kommunen att placera barnet på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Ditt önskemål om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering på en skola nära hemmet, den så kallade närhetsprincipen.

Det fria skolvalet begränsas av vissa regler inom skollagen och ditt val kan påverka rätten till skolskjuts.

Är du nyinflyttad och inte har fått någon placering kontaktar du ansvarig för skolplacering.

Här kan du läsa mer:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om skolplacering

Samordnare skola
Kristina Eriksson
Telefon: 0456-81 64 38
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 26 juni 2019

Skriv ut