Val av skola, erbjuden plats

Det år barnet fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass. Sedan höstterminen 2018 har Riksdagen beslutat att förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Alla vårdnadshavare får i god tid ut ett brev med ett erbjudande på skolplacering.

Erbjudandet om vilken skola barnet placeras på bygger närhetsprincipen. Ert barn erbjuds plats på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om ert barn har ett syskon i nuvarande årskurs F-5 så tar vi hänsyn till detta när vi gör skolplaceringen.

Det fria skolvalet ger er möjlighet att välja annan skola inom kommunen för ert barn. Det fria skolvalet begränsas av vissa regler inom skollagen och oftast har barnet ingen rätt till skolskjuts vid fritt val av skola. Ansökan om annan skolplacering görs på en speciell blankett.

Vid flytt till kommunen efter att barnet börjat skolan söker ni skola på blankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster "Ansökan om skolplacering i Sölvesborgs kommun" . Barnet kommer då automatiskt att få placering på den skola som ligger inom upptagningsområdet som gäller för den adress ni flyttar till. Önskar ni annan skola så skriver ni detta under övriga upplysningar på blanketten. Oftas har barnet inte rätt till skolskjuts vid eget skolval. Tänk på att båda vårdnadshavarna måste underteckna ansökan vid gemensam vårdnad.

Frågor om skolplacering

Samordnare skola
Kristina Eriksson
Telefon: 0456-81 64 38
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Utbildning och barnomsorg