Likabehandling

Om skolorna i Sölvesborgs kommun ska lyckas att nå sina mål gällande skolbarnen, behöver alla elever känna att de mår bra av att gå i skolan. Skolorna i Sölvesborgs kommun har som vision att alla elever skall känna trygghet, glädje och trivas i skolans verksamheter. Därför arbetar skolorna i Sölvesborgs kommun med planer för likabehandling. Alla elever ska må bra av att gå i skolan och ingen elev ska behöva utstå diskriminering eller kränkande behandling.

Sölvesborgs kommun har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla elever och skolpersonal ska våga se orättvisor och olikabehandling, de ska våga säga ifrån och våga bry sig om varandra. Varje incident av diskriminering och kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna.

Definitionen av diskriminering utgår från diskrimineringslagen (2008:567).

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Utbildning och barnomsorg

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.