Modersmål, hemspråk

Undervisning i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang, ge vidgade språkkunskaper till framtidens Sverige och bidra till en god identitetsutveckling för eleven.

Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Utbildning och barnomsorg

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.