Centrala barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet, som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar. Det görs genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn- och elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kuratorer. Genom en samlad organisation kan de specifika yrkesgrupperna utbyta erfarenheter, nyttja varandras kompetenser, utvärdera och utveckla arbetsmetoder för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Den centrala barn- och elevhälsan har en strategisk funktion. Den ska bidra till:

  • bättre samverkan och överblick av elevhälsoinsatser
  • likvärdighet över förskolor och skolor vad avser elevhälsoinsatser
  • hög kvalitet på kompetensutveckling inom området elevhälsa
  • att leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsoområdet.

Elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga. De har även som uppgift att samordna den lokala elevhälsan. Denna består av elevhälsoteam som finns på var skola och som leds av skolans rektor. För förskolan finns det ett gemensamt team.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Utbildning och barnomsorg

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.