Sölvesborgs kommun

Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Hosaby 17:5

Till byggnadsnämnden i Sölvesborg har det kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 m högt torn med en teknikbod på fastigheten Hosaby 17:5. Dnr 2020/439.

Enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över förslag som strider mot gällande detaljplan.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på stadsarkitektavdelningen (stadshuset) i Sölvesborgs kommun.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 12 oktober 2020. Synpunkter skickas till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se eller Sölvesborgs kommun, stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fasadritning torn.pdf , 78.5 kB. 78.5 kB 2020-09-25 16.17
NBK.pdf , 326 kB. 326 kB 2020-09-25 16.17
Plan fasad teknikbod.pdf , 120.1 kB. 120.1 kB 2020-09-25 16.17
Situationsplan.pdf , 194.8 kB. 194.8 kB 2020-09-25 16.17

Senast uppdaterad:

Skriv ut