Sölvesborgs kommun

Altan, uteplats, pool och skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vill du bygga närmare måste du få ett medgivande från berörd granne. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Vissa byggåtgärder kräver att du först anmäler det till oss på kommunen eller ansöker om bygglov. Om det krävs en anmälan eller ett bygglov måste du först ha erhållit ett startbesked innan du påbörjar byggandet.

Altan

Det kan krävas bygglov för altandäck, terrasser och liknande. Läs mer på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uterum

Inglasning av en uteplats under tak och ett fristående uterum kräver bygglov. Det är bara om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad som åtgärderna är bygglovsfria.

Skärmtak

Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över en uteplats, balkong eller entré på ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) om taket inte är större än 15 kvadratmeter tillsammans med andra skärmtak på din tomt.

Men skärmtak får inte monteras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen godkänner placeringen. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Planerar du bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata eller park krävs bygglov.

Mer information hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar Bygglovsavdelningen och för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att riva poolen om du bygger den utan bygglov eller anmälan, om detta krävs.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut