Sölvesborgs kommun

Lediga villatomter

En familj med två vuxna och ett barn framför sitt nybyggda hus i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg.

Familj i Ljungaviken. Foto: Pär Johansson.

Här hittar du alla nuvarande lediga kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

Anmäl dig till tomtkö

Du behöver stå i någon av våra tomtköer för att kunna köpa en villatomt. Om du hittar en tomt som passar dig använder du vårt formulär för detta som du hittar länk till längst ner på den här sidan.

Just nu har vi lediga villatomter i områdena Norje, Sölve och Sandbäck.

Övergripande karta kommunala villatomter och planerade områden

Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Norje

Det finns villatomter på Rapsvägen och Oxelvägen i Norje.

Norje, Rapsvägen

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Norje på Ärtvägen, i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Norje på Ärtvägen, i juli 2020. Ärtvägen är slutsålt med Rapsvägen ligger precis intill detta området, med cirka 300 meter till havet. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 4:41

Rapsvägen 3

229 800

766

Ej tilldelad

Norje 4:42

Rapsvägen 5

233 100

777

Ej tilldelad

Norje 4:43

Rapsvägen 7

220 800

736

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje, Rapsvägen
Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är max 140 kvm och för uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området. 

Norje, Oxelvägen

Området med kommunala villatomter i Norje, på Oxelvägen. Tomten har cirka 500 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 5:42

Oxelvägen 5

263 700

879

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje, Oxelvägen
Bedömning görs när bygglovets lämnats in eftersom tomterna ligger utanför detaljplan. Byggnadsfritt avstånd från vägområde är 12 meter. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras.

Villatomter i Sölve, Labbvägen

Det finns villatomter på Labbvägen i Sölve.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Sölve, juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Sölve. Tomterna har cirka 600 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp. Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas samtidigt som tomten.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Vinbäret 10

Labbvägen 4

475 600

1189

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sölve, Labbvägen
Man får bygga hus med 1 1/2 våning och använda max 25% av tomtytan. Huvudbyggnad 4 meter från tomtgräns och uthus 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomterna i Sölve.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sandbäck

Det finns villatomter på Folketshusvägen och Askvägen i Sandbäck.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Sandbäck, juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Sandbäck. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp. Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas samtidigt som tomten.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen

186 600

933

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sandbäck
Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta eller byggnadshöjd, utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Planerade villatomter

Villatomter i Ljungaviken

I Ljungaviken etapp 2B planeras för cirka 30 nya villatomter som beräknas kunna släppas under sensommar/höst 2024. Det finns en tomtkö, men vi tar idag inte emot några nya anmälningar till den. Det står mer än dubbelt så många jämfört med antalet tomter att kunna släppa de närmsta åren. Det område i Ljungaviken som aktuellt för etablering av ett livsstilsboende för äldre, Victoria vårdfastigheter, tillhör etapp 3 som är en annan plats. Etapp 3 har ett eget parallellt spår vad det gäller beslut, överklaganden med mera. Möjligheten till ännu fler etapper i Ljungaviken, efter etapp 3, diskuteras också, men detta ligger isåfall troligen långt fram i tiden.

Du kan alltså just nu och den närmsta tiden framöver inte ställa dig i kö för en villatomt i Ljungaviken.

Villatomter i Hällevik, Vassabacken och villatomter i centrala Sölvesborg, Vitahallsslätten

Det har arbetats med detaljplanerna för Vassabacken och Vitahallsslätten under en längre tid, och det är relativt komplicerade ärenden med många yttranden och överklaganden i flera instanser. Det går därför inte att svara på när, eller om, tomtköer kommer att upprättas.

Detaljplanerna som det arbetats med här innebär gällande bostäder i korthet;

  • Cirka 170 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vassabacken, som gränsar till fritidshusområdet Grönslätt i Hällevik
  • Cirka 75 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vitahallslätten, i närheten av bland annat Kanehalls förskola i centrala Sölvesborg

Du kan just nu och den närmsta tiden framöver inte ställa dig i kö för en villatomt i områdena Vassabacken eller Vitahallsslätten.

Regler och priser för att ställa sig i tomtkö

Läs gärna igenom våra vanliga frågor och svar innan du går till formuläret för att anmäla dig till tomtkön.

Markanvisningar

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut