Sölvesborgs kommun

Lediga villatomter

En familj med två vuxna och ett barn framför sitt nybyggda hus i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg.

Familj i Ljungaviken. Foto: Pär Johansson.

Här hittar du alla nuvarande kommunala villatomter och de kommande områdena i Sölvesborgs kommun.

Anmäl dig till tomtkö

Du behöver stå i någon av våra tomtköer för att kunna köpa en villatomt. Om du hittar en tomt som passar dig, eller vill ställa dig i kö för ett kommande område, använder du vårt formulär för detta som du hittar länk till längst ner på den här sidan.

Just nu har vi lediga villatomter i områdena Mjällby, Norje och Sandbäck. Tomtkön är också öppen för kommande villatomter i Ljungaviken.

Övergripande karta kommunala villatomter och planerade områden

Villatomter i Mjällby

Det finns villatomter på Trinnestensvägen i Mjällby.

Nya området i Mjällby, ungefärlig storlek och indelning villatomter juli 2021. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Nya området i Mjällby, ungefärlig storlek och indelning villatomter juli 2021. Illustration: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp. Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas samtidigt som tomten. Observera att storlek och pris i Mjällby är ungefärligt och kan komma att justeras något efter formell avstyckning av Lantmäteriet.

Nummer

Adress

Cirkapris (kronor)

Cirkastorlek (m²)

Status

1

Trinnestensvägen

257 500

1030

Ej tilldelad

2

Trinnestensvägen

250 000

1000

Ej tilldelad

3

Trinnestensvägen

251 500

1006

Ej tilldelad

4

Trinnestensvägen

282 250

1129

Ej tilldelad

5

Trinnestensvägen

237 000

948

Ej tilldelad

6

Trinnestensvägen

275 500

1102

Ej tilldelad

7

Trinnestensvägen

286 250

1145

Ej tilldelad

8

Trinnestensvägen

295 750

1183

Ej tilldelad

9

Trinnestensvägen

269 250

1077

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Mjällby

Största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot annan tomt alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Komplementbyggnad placeras 1 meter från gräns alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5 meter. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.

Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Norje

Det finns villatomter på Ärtvägen och Oxelvägen i Norje.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Norje, på Ärtvägen juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Norje, på Ärtvägen. Tomterna har cirka 250 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Norje, Ärtvägen

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas samtidigt som tomten.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 4:34

Ärtvägen 4

236 700

789

Bokad

Norje 4:35

Ärtvägen 6

239 400

798

Bokad

Byggbestämmelser för Norje, Ärtvägen
Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är max 140 kvm och för uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området. 

Norje, Oxelvägen

Området med kommunala villatomter i Norje, på Oxelvägen. Tomterna har cirka 500 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 5:42

Oxelvägen 5

263 700

879

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje, Oxelvägen
Bedömning görs när bygglovets lämnats in eftersom tomterna ligger utanför detaljplan. Byggnadsfritt avstånd från vägområde är 12 meter. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras.

Villatomter i Sandbäck

Det finns villatomter på Folketshusvägen och Askvägen i Sandbäck.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Sandbäck, juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Sandbäck. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas samtidigt som tomten.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen

186 600

933

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sandbäck
Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta eller byggnadshöjd, utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Kommande villatomter

Villatomter i Ljungaviken 

De nya villatomterna i Ljungaviken beräknas kunna släppas 2023. Du kan redan nu sätta upp dig i tomtkön om du är intresserad, men efterfrågan i Ljungaviken är stor och det står relativt många i kön redan. 
Här kan du läsa mer om Ljungaviken.

Planerade villatomter

Villatomter i Hällevik, Vassabacken och villatomter i centrala Sölvesborg, Vitahallsslätten

Här kan du läsa mer om Vassabacken i Hällevik och Vitahallsslätten i centrala Sölvesborg.

Regler och priser för att ställa sig i tomtkö

Läs gärna igenom våra vanliga frågor och svar innan du går till formuläret för att anmäla dig till tomtkön.

Markanvisningar

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut