Sölvesborgs kommun

Marklov

Om du vill ändra markens höjdläge avsevärt måste du söka marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Kom ihåg att du behöver ha både marklov och startbesked innan du påbörjar arbetet. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

Tänk på att det ibland kan bli större påverkan på omgivningen än vad du tänkte dig när du förändrar marknivån. Kontakta Bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för marklov.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut