Sölvesborgs kommun

Allemansrätten

Cykling. Foto: Eijer Andersson.

Det går bra att cykla nästan överallt, även på privat mark enligt allemansrätten. Foto: Eijer Andersson.

Det finns mycket att uppleva i naturen: lyssna på fåglarna, plocka blommor att ta med hem, klättra, bada, gå ut på promenad eller vandring och ta med något att äta – ensam eller tillsammans med vänner, familj eller släktingar. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätten.

Enligt allemansrätten måste vi också vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Vad man inte får göra enligt allmansrätten brukar sammanfattas:

Inte störa, inte förstöra.

Det här får du göra enligt allemansrätten

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära bostadshus, och om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta ett dygn i naturen. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland även vid en privat brygga, men inte för nära ett bostadshus.
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten.
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en klipphäll, eftersom den kan gå sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. Se till att elden är ordentligt släckt när du lämnar platsen. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. På Länsstyrelen Blekinges hemsida kan du se om det är eldningsförbud eller inte i Sölvesborg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här får du INTE göra enligt allemansrätten

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Du får inte plocka fridlysta blommor.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp i naturen. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö vid kusten.
 • Du får inte släppa din hund att springa fritt i naturen från den 1 mars till den 20 augusti. Då har de vilda djuren ungar. En fritt springande hund kan skrämma och skada andra djur. Det bästa är att ha hunden kopplad. Här kan du läsa mer om regler för dig som har hund i Sölvesborg.

Film om allemansrätten

Nedan kan du se en film om allemansrätten som Naturvårdsverket har tagit fram.

Områden med särskilt viktig natur kallas naturreservat. Där gäller hårdare regler än allemansrätten. Du kan läsa vilka regler som gäller på anslagstavlan som finns precis utanför naturreservatet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö