Sölvesborgs kommun

Översiktsplan och detaljplaner

Karta från Sölvesborgs översiktsplan med riksintressen för natur utmärkta. 

Karta från Sölvesborgs översiktsplan med riksintressen för natur utmärkta.

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner.

 Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Läs mer

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Karoline Lindén Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Anna Terning, Samhällsplanerare
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 51

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö