Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö 1:76 har tagits fram. Byggnadsnämnden beslutade anta förslaget på sitt sammanträde den 5 november 2020.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016_317 Antagande_karta 2020-10-23.pdföppnas i nytt fönster 848.3 kB 2020-11-24 14.01
2016_317 Antagande_beskrivning 2020-10-23.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2020-11-24 14.01
Granskningsutlåtande 1 Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 687.1 kB 2020-06-18 10.31
Granskningsutlåtande 2 Hanö 1-76.pdföppnas i nytt fönster 1012.1 kB 2020-11-24 14.01
Dagvattenutredning Hanö v2.1.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2020-06-18 10.31
Undersökning av BMP 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-06-18 10.31
Fåglar på Hanö - Revirkartering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2019-11-15 12.39
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017 kB 2019-11-15 12.39
Naturvärdesinventering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017.7 kB 2019-11-15 12.39
PM Geoteknik Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2019-11-15 12.39
Samrådsredogörelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 286.9 kB 2019-11-15 12.39
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö