Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö har tidigare varit ute på samråd och granskning. Planförslaget har bearbetats och är nu ute på en förnyad granskningsrunda. Under tiden 22 juni – 23 augusti 2020 finns möjlighet att lämna synpunkter.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Synpunkter

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga samt i medborgarkontoret på Stadshuset. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen senast den 23 augusti 2020 till:

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

alternativt

Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Anna Terning, tel 0456-81 60 51, e-post anna.terning@solvesborg.se (OBS! semester 9 juli – 11 augusti)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse Hanö 1_76 granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 124.2 kB 2020-06-18 10.31
Planbeskrivning Hanö 1-76 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2020-06-18 10.31
Plankarta Hanö 1-76 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 854.2 kB 2020-06-18 10.31
Granskningsutlåtande 1 Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 687.1 kB 2020-06-18 10.31
Dagvattenutredning Hanö v2.1.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2020-06-18 10.31
Undersökning av BMP 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-06-18 10.31
Fåglar på Hanö - Revirkartering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2019-11-15 12.39
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017 kB 2019-11-15 12.39
Naturvärdesinventering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017.7 kB 2019-11-15 12.39
PM Geoteknik Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2019-11-15 12.39
Samrådsredogörelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 286.9 kB 2019-11-15 12.39
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö