Detaljplan för del av Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik)

Ett förslag till detaljplan för del av Hosaby 65:1 har varit ute på förnyad granskning (hösten 2019).

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Hosaby 65:1 pröva möjligheten till permanenta byggrätter för restaurang med utbyggnadsmöjligheter samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse. Likaså avser detaljplanen reglera yta för besöksparkering samt ge möjlighet till ställplatser för husbilar och vinterförvaring av båtar.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse Hosaby 65-1.pdföppnas i nytt fönster 389 kB 2019-01-10 17.14
Undersökning BMP Hosaby 65-1 (hamnområdet i Hörvik).pdföppnas i nytt fönster 381.9 kB 2019-01-10 17.14
Granskningsutlåtande 1 Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 244.2 kB 2019-10-10 15.07
Miljöteknisk markundersökning Hosaby 65_1.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2019-10-10 15.07
Planbeskrivning Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 1009 kB 2019-10-10 15.07
Plankarta Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 376.5 kB 2019-10-10 15.07
Underrättelse Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 187.7 kB 2019-10-10 15.07
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 25 juni 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö