Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik)

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 november 2020 att anta detaljplanen. Antagandebeslutet har överklagats. Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen.

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte överklagas.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Hosaby 65:1 pröva möjligheten till permanenta byggrätter för restaurang med utbyggnadsmöjligheter samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse. Likaså avser detaljplanen reglera yta för besöksparkering samt ge möjlighet till ställplatser för husbilar och vinterförvaring av båtar.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Hosaby 65-1 antagande A2-L.PDFöppnas i nytt fönster 341.6 kB 2020-11-13 14.36
Planbeskrivning Hosaby 65_1 (hamnområdet i Hörvik) Antagandehandling.pdföppnas i nytt fönster 933.7 kB 2020-11-13 14.36
Samrådsredogörelse Hosaby 65-1.pdföppnas i nytt fönster 389 kB 2019-01-10 17.14
Undersökning BMP Hosaby 65-1 (hamnområdet i Hörvik).pdföppnas i nytt fönster 381.9 kB 2019-01-10 17.14
Granskningsutlåtande 1 Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 244.2 kB 2019-10-10 15.07
Miljöteknisk markundersökning Hosaby 65_1.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2019-10-10 15.07
Underrättelse Hosaby 65-1 Granskning 2.pdföppnas i nytt fönster 187.7 kB 2019-10-10 15.07
Kompletterande miljöteknisk markundersökning Hosaby 65-1 2020-07-03.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-10-22 12.26
Granskningsutlåtande 2 Hosaby 65_1 (hamnområdet i Hörvik).pdföppnas i nytt fönster 266.4 kB 2020-11-13 15.18
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö