Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 9:11

En detaljplan är påbörjad för del av Siretorp 9:11.

Syfte

Syftet med planen är att kunna pröva möjligheten att avstycka del av fastigheten Siretorp 9:11 till två tomter med möjlighet att uppföra fritidshus.

Positivt planbesked beslutades 2020-12-10 och ett arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö