Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 4:5 (Parkourparken)

Ett förslag till ny detaljplan var ute på samråd under försommaren 2020. Under tiden 18 januari till 1 februari 2021 gavs åter tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 4 mars 2021.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att bekräfta befintlig markanvändning och därmed tillåta parkourpark.

Planområdet är beläget i centrala Sölvesborg och omfattar en yta på cirka 1000 m2.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse Sölvesborg 4_5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 235.1 kB 2021-01-11 16.47
Plankarta Sölvesborg 4_5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 310 kB 2021-01-11 16.47
Planbeskrivning Sölvesborg 4_5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2021-01-11 16.47
Samrådsredogörelse Sölvesborg 4-5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 350.9 kB 2021-01-11 16.47
Riskbedömning_Parkourpark_rev_200923_webb.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2021-01-11 16.47
Bilaga till Riskbedömning_Parkourpark_rev_200923.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2021-01-11 16.47
Trafikbullerutredning Parkourparken Sölvesborg med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-01-11 16.47
Undersökning BMP Sölvesborg 4_5 (Parkourparken) med yttrande.pdföppnas i nytt fönster 542.6 kB 2021-01-11 16.47
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö