Detaljplan för del av Sölvesborg 4:5 (Parkourparken)

Ett förslag till detaljplan i centrala Sölvesborg har varit på samråd till och med den 15 juni 2020. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att bekräfta befintlig markanvändning och därmed tillåta parkourpark.

Planområdet är beläget i centrala Sölvesborg och omfattar en yta på cirka 1000 m2.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Sölvesborg 4_5 (Parkourparken) - samrådshandling.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2020-05-20 11.39
Plankarta Sölvesborg 4_5 (Parkourparken) Samrådshandling.pdföppnas i nytt fönster 313.9 kB 2020-05-20 11.39
Riskbedömning Sölvesborg 4_5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-05-20 11.39
Samrådsbrev Sölvesborg 4_5 (Parkourparken).pdföppnas i nytt fönster 300.8 kB 2020-05-20 11.39
Undersökning BMP Sölvesborg 4_5 (Parkourparken) med yttrande.pdföppnas i nytt fönster 542.6 kB 2020-05-20 11.39
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 21 juli 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö