Detaljplan för Hörby 1:57 och del av Hörby 1:68

Ett förslag till detaljplan för Hällevik har tagits fram. Under tiden 17 februari - 9 mars 2020 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden 2020-04-16. Detaljplanen är överklagad.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostäder och möjliggöra för småskalig flerbostadshusbebyggelse i två – tre våningar med tillhörande gemensamhetshus. Planområdet ligger i Hällevik utmed Nogersundsvägen.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riskutredning farligt gods Hörby 1_57 och 1_68 2019-02-20.pdföppnas i nytt fönster 776.5 kB 2019-04-25 15.43
Trafikbullerutredning Hällevik 2019-01-03_ors_slutrapport.pdföppnas i nytt fönster 619.9 kB 2019-04-25 15.43
Undersökning BMP 181120.pdföppnas i nytt fönster 211.8 kB 2019-04-25 15.43
Dagvatten och skyfallsutredning.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2020-02-12 13.38
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 222.3 kB 2020-02-12 13.38
Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 353.5 kB 2020-04-24 08.48
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-04-24 08.48
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-04-24 08.48
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 03 juni 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö