Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Hosaby 11:41 och 11:27 (Brittåsavägen)

Ett förslag till detaljplan för del av Hörvik har tagits fram. Planen har varit ute på samråd (hösten 2019).

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att planlägga för bostadsändamål och på så sätt bekräfta nuvarande markanvändning. Planförslaget är utformat utifrån gällande byggnation med viss möjlighet till utbyggnad sett till höjd och på marken.

Planområdet är beläget i Hörvik, cirka 400 meter söder om hamnområdet i Hörvik och omfattar en yta på cirka 1,6 ha.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Hosaby 11_41, 11_27 Samrådshandling.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2019-10-10 15.26
Plankarta Hosaby 11_41, 11_27 (A2).pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2019-10-10 15.26
Samrådsbrev Hosaby 11_41 11_27 (Brittåsavägen).pdföppnas i nytt fönster 180.5 kB 2019-10-10 15.26
Undersökning BMP 11_41, 11_27 med yttrande Lst.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-10-10 15.26
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö