Detaljplan för Norje 55:1 och del av Norje 6:37

Ett förslag till detaljplan för fastigheten har tidigare varit på samråd. Under tiden 22 juni – 16 augusti ges tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen och möjliggöra för bostäder och handel.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget gör det skriftligen till:

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

alternativt

Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Senast den 16 aug 2020 ska synpunkterna ha inkommit. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor kontakta: Dan Janérus, tel: 0456- 81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse.pdföppnas i nytt fönster 246.8 kB 2020-06-18 10.53
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 715.3 kB 2020-06-18 10.53
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 320.3 kB 2020-06-18 10.53
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 496.2 kB 2020-06-18 10.53
EBH rapport.pdföppnas i nytt fönster 10.4 MB 2020-06-18 10.54
PM Kompletterande provtagning av porluft.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB 2020-06-18 10.54
Slutrapport efterbehandling miljöförbundet.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2020-06-18 10.54
Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 436.7 kB 2020-06-18 10.54
MUR inkl. bilagor_Norje 55_1_revA_200625.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2020-06-25 13.05
PM Planeringsunderlag _Norje 55_1_revA_200625.pdföppnas i nytt fönster 320.4 kB 2020-06-25 13.05
VAutredning_Norje 55_1_rev A_200625.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-06-25 13.05
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö