Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Norje 55:1 och del av Norje 6:37

Ett förslag till detaljplan för fastigheten har tidigare varit på samråd.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen och möjliggöra för bostäder och handel.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse.pdföppnas i nytt fönster 246.8 kB 2020-06-18 10.53
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 715.3 kB 2020-06-18 10.53
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 320.3 kB 2020-06-18 10.53
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 496.2 kB 2020-06-18 10.53
EBH rapport.pdföppnas i nytt fönster 10.4 MB 2020-06-18 10.54
PM Kompletterande provtagning av porluft.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB 2020-06-18 10.54
Slutrapport efterbehandling miljöförbundet.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2020-06-18 10.54
Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 436.7 kB 2020-06-18 10.54
MUR inkl. bilagor_Norje 55_1_revA_200625.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2020-06-25 13.05
PM Planeringsunderlag _Norje 55_1_revA_200625.pdföppnas i nytt fönster 320.4 kB 2020-06-25 13.05
VAutredning_Norje 55_1_rev A_200625.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-06-25 13.05
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö