Sölvesborgs kommun

Havsplanering - Havsplan för Blekinges kustkommuner

Havsplanens utbredning

Havsplanens utbredning

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs.

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. De nationella havsplanerna kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner tagit ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Den kompletta havsplanen liksom en kortfattad sammanfattning finns tillgänglig här längre ner på sidan.

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Var är vi i planprocessen?

Kommunfullmäktige i Sölvesborg antog förslaget till Havsplan för Blekinges kustkommuner den 9 december 2019.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blekinge havsplan - planbeskrivning lågupplöst version-webb.pdf , 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 5.6 MB 2020-01-17 13.06
Blekinge havsplan - plankarta A3.pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2020-01-17 13.06
Blekinge havsplan - sammanfattning A4 lågupplöst.pdf , 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. 8.5 MB 2020-01-17 13.06

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö