Sölvesborgs kommun

Vad tycker du ska ingå i nya översiktsplanen?

Den tidiga medborgardialogen utgör ett viktigt kunskapsunderlag till arbetet med den nya översiktsplanen. Under sommaren 2021 genomförs en enkätundersökning om Sölvesborgs framtida utveckling. Var med och tyck till du också via länken nedan!

Skärmdump från verktyget där du kan lämna dina synpunkter, en karta över kommunen med markeringar du kan sätta ut. Foto: Sölvesborgs kommun.

Var med och tyck till om Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan genom att markera på den digitala kartan och svara på enkätfrågor.

Det här händer efter den tidiga medborgardialogen

Efter den tidiga medborgardialogen kommer kommunen sammanställa de synpunkter som inkommit. Dessa kommer att utgöra underlag till framtagandet av förslag till översiktsplan och publiceras på kommunens webbplats i samband med samrådet.

Förslaget till översiktsplan kommer att vara ute på remiss vid två tillfällen det som kallas samråd och granskning. Det finns då möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är planerat till våren 2022 och granskningen till vintern 2023.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö