Sölvesborgs kommun

Översiktsplan Sölvesborgs kommun 2020

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-04-27. Beslutet att anta planen vann laga kraft 2020-05-21.

Den fullständiga översiktsplanen består av dokumenten:

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 38.6 MB 2020-06-03 13.13
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_Hav.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-04-28 12.46
Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 659.3 kB 2020-04-28 12.46
Samrådssredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-04-28 12.46
Länsstyrelsens granskningsyttrande.pdföppnas i nytt fönster 725.4 kB 2020-04-28 12.44
Markanvandning_land_A3L_Hanö.pdföppnas i nytt fönster 530.5 kB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3L_Hällevik.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3L_Hörvik.pdföppnas i nytt fönster 954.5 kB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3L_Mjällby.pdföppnas i nytt fönster 981 kB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3S_Högtofta_Pukavik.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3S_Norje.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2020-04-28 12.46
Markanvandning_land_A3S_Sölvesborg.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Försvarsmakten.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Hav_Natur.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Hav_Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Land_kultur.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Land_natur.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2020-04-28 12.46
Regleringar_Land_Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-04-28 12.46

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö