Sölvesborgs kommun

Vattentjänstplan

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

Sölvesborgs kommun antog den 25 mars 2024 en vattentjänstplan som är framtagen av Sölvesborgs Energi och Vatten AB via konsultbolag.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen pekar på aktiviteter som bör genomföras för att säkerställa att behovet av de allmänna vattentjänsterna långsiktigt tillgodoses. Planen innehåller även kommunens övergripande bedömning av hur skyfall påverkar de kommunala VA-anläggningarna.

Relaterad kontakt

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vattentjänstplan.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2024-06-24 11.19
Bilaga 1 Utbyggnadsplan.pdf , 391.9 kB, öppnas i nytt fönster. 391.9 kB 2023-11-02 17.35
Bilaga 2 Skyfallskartering.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2023-11-02 17.35
Bilaga 3 Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf , 327 kB, öppnas i nytt fönster. 327 kB 2023-11-02 17.35
Bilaga 4 Samrådsredogörelse.pdf , 195.5 kB, öppnas i nytt fönster. 195.5 kB 2024-01-03 14.01
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö