Trafikläget under Killebom

Pojke gömmer sig bakom en trafikförbudsskylt.

Så påverkas trafiken i centrum under Killebom.

Under Sölvesborgs stadsfestival Killebom införs trafikbegränsningar i stadens centum. Stora delar av Sölvesborgs centrum kommer att vara avstängt för biltrafiken. Under den här perioden kommer även många parkeringsplatser att vara avstängda.

Syftet med trafikbegränsningarna är att få ner hastigheterna i de centrala delarna för att minimera riskerna för olyckor. Och att reducera motordrivna fordon trafik i centrala Sölvesborg och förbättra framkomlighet, säkerhet och trygghet för festivalbesökare.

Detta året kommer vi att utöka trafikbegränsningarna med fler fartreducerande hinder jämfört med tidigare år. Denna riskreducering ingår i den samverkan som sker med polismyndigheten och i deras planering inför stadsfestivalen. Vi hoppas att medborgare och besökare har förståelse för detta.

Karta – trafikläget under Killebom

Nedan ser du en karta som är aktuell under Killebomfestivalen.

 • Teckenförklaring visas när man klickar på pilarna >> uppe till vänster.
 • Klicka på ett objekt i kartan för att få fram en förklaring på respektive objekt.

Ändrad rutt för Blekingetrafiken under Killebom

Under perioden söndag 3 juli till och med söndag 10 juli ställer Blekingetrafiken om till en ändrad rutt inne i stadskärnan. Se markerad linje på kartan.

Så påverkas trafiken

På gator och tider enligt nedan får motordrivna fordon inte föras eller får köras i viss riktning.

1. Thure Carlssons väg (mellan Hamngatan och en punkt 150 m söder om korsningen med Hamngatan)

Söndagen den 3 juli kl. 08.00 – söndagen den 10 juli kl. 18.00

2. Repslagaregatan (mellan Järnvägsgatan och Södergatan), Hästtorgsgatan och Kyrkogatan (förbudet gäller inte Kyrkogatan i nordlig färdriktning).

Måndagen 4 juli kl. 8.00 – tisdagen den 12 juli kl. 8.00

3. Hamngatan (mellan infart/utfart till Fyra Årstidernas parkering och Trädgårdsgatan)

Onsdagen den 6 juli kl. 08.00 – söndagen den 10 juli kl. 18.00

4. Västra Storgatan mellan Hästtorgsgatan och Stortorget, Östra Storgatan mellan Markgatan och Stortorget Södergatan mellan Sparbanksgatan och Stortorget, Gator runt Stortorget.

Onsdagen den 6 juli kl. 18.00 - söndagen den 10 juli kl. 18.00

5. Trädgårdsgatan mellan S:t Andreasgatan och Skeppsbrogatan

Måndagen den 4 juli kl. 18.00 - söndagen den 10 juli kl. 18.00

6. Trädgårdsgatan mellan Sparbanksgatan och S:t Andreasgatan

Onsdagen den 6 juli kl. 8.00 - söndagen den 10 juli kl. 18.00

7. Gamla Skolgatan och Bryggaregatan

Fredagen den 8 juli kl. 12.00 - lördagen den 9 juli kl. 18.00

8. Sparbanksgatan och Trädgårdsgatan mellan Sparbanksgatan och järnvägsstationen

Onsdagen den 6 juli kl. 8.00 – söndagen den 10 juli kl. 18.00

9. Området med infart från Hamngatan, vid Boulebanor

Lördagen den 2 juli kl. 15.00 - måndagen den 11 juli kl. 18.00

Parkering

 • På parkeringsplatser på kvarteret Anden är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 10 juli 2022.
 • På parkeringsplatser på Stortorget är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 18.00 den 5 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 10 juli 2022.
 • På parkering vid skatebanan med infart från Sparbanksgatan är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 15.00 den 3 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 10 juli 2022.
 • På parkering med infart från Thure Carlssons väg (vid korsningen med Hamngatan) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 16.00 den 3 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 11 juli 2022.
 • På parkering på Trädgårdsgatan mellan S:t Andreasgatan och Skeppsbrogatan är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 07.00 den 3 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 10 juli 2022.
 • På parkeringsplatser på Trädgårdsgatan (utanför Berts Hi Fi affär) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 18.00 den 6 juli 2022 t.o.m. kl. 12.00 den 10 juli 2022.
 • På parkering på Hästtorget är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 18.00 den 5 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 9 juli 2022.
 • På parkeringsplatser på kvarteret Zebran är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 18.00 den 4 juli 2022 t.o.m. kl. 18.00 den 10 juli 2022.
 • Parkering för rörelsehindrade får ske på V Storgatan mellan Hästtorgsgatan och Södergatan fr.o.m. kl. 09.00 den 7 juli 2022 t.o.m. kl. 13.00 den 10 juli 2022.
 • Salustånd mm får inte placeras så att framkomligheten för utryckningsfordon försvåras.
 • Skyltsättning utförs av sökanden.
 • Om planerade aktiviteter upphör före ovanstående klockslag skall uppsatta skyltar nedtagas vid aktivitetens slut.
 • Tillstånd för vissa fordon kan sökas hos trafiknämnden.

Fordon med tillstånd

Observera att förbudet mot trafik med motordrivna fordon gäller inte fordon med tillstånd.
Följande fordon har tillstånd:

 1. Utryckningsfordon och taxi i tjänst.
 2. Leveransfordon med ärende till fastighet som endast kan nås via avstängda gator. Som leveransfordon räknas varudistributionsfordon och fordon som används vid utförande av service, anläggnings- och liknande arbeten.
 3. Fordon på väg till eller från fastighet med permanent anordnad parkeringsplats som endast kan nås via avstängda gator.
 4. Fordon tillhörande torgförsäljare och arrangörer.
 5. Lions ”Tuff Tuff Tåg”.
 6. Bussar i linjetrafik. (gäller Hamngatan och Trädgårdsgatan).
 7. Innehavare av p-tillstånd
 8. Fordon tillhörande hemtjänst

Kontakt

Om Killebom