Sölvesborgs kommun

Beslut som rör dig själv

Eftersom kommunens ärenden och handlingar är offentliga kan viss information handla om dig. För att skydda din integritet mot kränkningar, behandlar myndigheter dina personuppgifter genom personuppgiftslagen (PUL). Inom personuppgiftslagen regleras även tystnadsplikten för de kommunanställda som har tillgång till känsliga personuppgifter.

För att du inte ska utsättas för integritetskränkningar vid utlämnadet av beslut som rör dig själv, sekretessbelägs ditt hälsotillstånd, personliga förhållande, med mera. Information om dig ska inte heller kunna sätta dig i ekonomisk skada.

Om du är missnöjd med beslut som berör dig själv har du möjlighet att överklara beslutet. Då kontaktar du den förvaltning som du har varit i kontakt med under beslutsprocessen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik