Sölvesborgs kommun

Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som har befogenheten att uträtta en juridisk vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. I Sölvesborgs kommun finns det f n fyra olika vigselförrättare att tillgå - men kan utökas under perioden.

Vigselförrättare i Sölvesborgs kommun är fram till 2026-12-31:

- Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Viveka Olofsson, S
- Kommunstyrelsens ordförande Birgit Birgersson-Brorsson, S
- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kith Mårtensson, M
- Kommunchef Lars Ericsson

Begär man ingen specifik vigselförrättare tillfrågar vi alla om vem som har möjlighet att förrätta just Er vigsel!

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik