Sölvesborgs kommun

Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som har befogenheten att uträtta en juridisk vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. I Sölvesborgs kommun finns det sju olika vigselförrättare att tillgå.

Vigselförrättare i Sölvesborgs kommun är:
- Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Viveka Olofsson, S
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kith Mårtensson, M
- Barn-och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Benny Karlsson, SD
- Arbete- och välfärdsnämndens ordförande Niklas Joelsson, M
- Kommunchef Lars Ericsson
- Verksamhetsutvecklare Kristina Höijer

Begär man ingen specifik vigselförrättare tillfrågar vi alla om vem som har möjlighet att förrätta just Er vigsel!

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik