Sölvesborgs kommun

Karta över gällande detaljplaner

Klicka i kartan för att få fram en aktuell plankarta och planbeskrivning.

Karttips

  • Vid streckade ytor finns två länkade planer - använd pilen i dialogrutan för att välja. 
  • I sökrutan skriver du plannummer.
  • För att söka efter adresser använder du pilen i sökrutan och byter till ESRI World Geocoder.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik