Sölvesborgs kommun

Kemikalieolyckor

Enligt Sevesolagstiftnigen, 14 §, skall kommunen se till att personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka vid vissa verksamheter informeras om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man ska agera vid en olycka.

Innehållet i informationen skall omfatta ett antal punkter som finns beskrivna i Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet med informationen är att ge dig en övergripande bild kring vilka olyckor som kan inträffa och hur du ska agera.

Information kring Seveso-klassade verksamheter i Sölvesborgs kommun finner du på Räddningstjänstens hemsida genom att klicka på länken nedan.

Räddningstjänsten Västra Blekinge om farlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap om farlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik