Sölvesborgs kommun

Information om Coronaviruset, Covid-19

Sölvesborgs kommun arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen med ett särskilt fokus på riskgrupper. På den här sidan kan du ta del av aktuell information, rekommendationer och regler gällande coronaviruset. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vi följer i stor utsträckning Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Vaccinering mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är igång i Blekinge. Det är Region Blekinge som ansvarar för vaccination i länet.

Folkhälsomyndigheten har fastslagit att det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19 är genom vaccination.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier.

Läs mer om vaccinationen i Blekinge på:

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Från och med 29 september 2021 gäller inte Folkhälsomyndighetens allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Istället gäller nya allmänna råd för vuxna som ännu inte är fullvaccinerade eftersom de löper större risk att smittas av covid-19 samt smitta andra.

För dig som är fullvaccinerad

  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom för covid-19.
  • Följ de förhållningsregler du får vid smittspårning eller om personer i ditt hushåll har covid-19.

För dig som inte är fullvaccinerad

  • Håll avstånd till andra.
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Information om kommunens arbete

Sölvesborgs kommun aktiverade krisledningsstaben på tjänstemannanivå i koncernen den 17 mars 2020 och stabsläget gäller tills vidare.

Ett stabsarbete möjliggör en uthållighet i att kunna hantera situationen och klara av att bedriva våra olika verksamheter. I staben ingår alla högre chefer och flera nyckelfunktioner. Genom att arbeta i stab får kommunen även bättre förutsättningar att bidra i det mycket viktiga arbetet att minska fortsatt smittspridning.

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät.

Kommunens intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för Sveriges smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och vanliga frågor och svar. Region Blekinge följer de råd och riktlinjer som ges ut från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens hemsida om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 har information om symptom hos coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation har samlad information från olika myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt informationsnummer 113 13

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

The Public Health Agency of Sweden´s website Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offical information on the novel corona virus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about covid-19 in different languages from the Public Health Agency of Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about covid-19 in different languages from InformationSverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckenspråk- och syntolkad information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

National information number 08-123 680 00

If you have questions about the corona virus, Covid-19, can you call the national information number 08 - 123 680 00. They speak Arabic, Somali, Persian, Tigrinya, Amarinja and Russian.The line is open weekdays at. 09.00-12.00 and 13.00-15.00. The telephone line does not function as medical information and it is not possible to get help with individual patient cases, so you should turn to 1177 Care Guide.

Det är alltid viktigt att vara källkritisk, men extra viktigt under en samhällskris som coronapandemin. Risken är stor att falska rykten och felaktig information får spridning.

Följande källor ska du se som säkra för information om coronaviruset:

Solvesborg.se Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
1177.se Länk till annan webbplats.
Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik