Sölvesborgs kommun

Besök på särskilda boenden

Två damer på särskilt boende som skålar i champagne

Öppnar upp för säkra besök på boenden där hyresgäster är fullt vaccinerade

Sölvesborgs kommun öppnar upp för säkra besök på alla våra särskilda boenden. Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

Sölvesborgs kommun öppnar upp för säkra besök på de boenden där hyresgästerna är fullvaccinerade.

Vi välkomnar från och med 12 mars besökare till alla våra särskilda boenden för säkra besök.

Tänk på detta inför ett besök

Vi har skapat förutsättningar för möten där riskerna för smittspridningen begränsas. Tack till dig som besöker och som tar ansvar och följer rekommendationerna. Det du gör kan rädda liv.

Inför varje besök bör du ta ställning om du bör besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök

 • Stanna hemma om du inte känner dig frisk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Kom inte fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Ha två meter mellan dig och din närstående. Undvik fysisk kontakt som att hålla händer och kramas.
 • Tänk gärna över hur du rör dig i samhället innan besöket. Om du har varit i en riskfylld miljö för smittspridning kanske det är lämpligt att vänta med besöket.
 • Var uppmärksam på ny information. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Kontakta gärna boendet innan besöket. Vår personal stöttar dig inför besöket och vet när du kommer och tar emot dig. Personalen kan även informera om det finns någon känd smitta på boendet inför besöket.
 • Ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket. Det kommer att finnas möjlighet sprita händerna och erbjudas munskydd vid besök på alla våra boenden

Digitala besök

Besöksförbudet är hävt, men fortsätt gärna besöka din närstående online. Ur smittrisksynpunkt är detta naturligtvis det bästa sättet att hålla kontakten.

Alla särskilda boenden har surfplattor som våra hyresgäster kan använda sig av för att ha videosamtal tillsammans med nära och kära.

Besök utomhus och promenader

Om man ska träffas fysiskt är det bättre att träffas utomhus än inomhus om vädret tillåter det. Våra boenden har kvar sina mötesplatser med plexiglas utomhus. Du får gärna förboka dessa via personalen.

Om man vill ta en promenad tillsammans går det bra. Vi rekommenderar dock att alla som är med på promenaden bär munskydd. Personal på boendet kommer hjälpa till att dela ut och informera om hur man använder munskyddet säkert.

Besök inomhus

Entréerna kommer vara stängda på våra särskilda boenden. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal att möta upp dig, erbjuda dig handsprit och munskydd och sedan guida dig till ditt möte.

En av de viktigaste faktorerna för undvika smittspridning är att hålla avstånd. Vi har därför på alla våra särskilda boenden anpassade besökslokaler som förbokas genom att kontakta personalen på avdelningen. Man kan då komma två till tre personer och möta sin närstående under en timme medan kaffe och tilltugg står framdukat. Personal närvarar under hela mötet och på bordet mellan dig och din närstående finns det plexiglas. Inför varje besök spritas och rengörs mötesplatserna. Om du har bokat ett besök men får symtom är det viktigt att du avbokar tiden så att någon annan har möjlighet att boka tiden istället. Att träffas på det här viset inomhus är vad vi rekommenderar i första hand.

Du som väljer att besöka din närstående inomhus men som inte vill ses i besökslokalen kommer att hänvisas till personens egna rum för att i största möjliga mån undvika kontakt med andra på boendet. Dessa besök sköter ni på egen hand. Därför ligger det stort ansvar på dig som besökare, och den boende, i dessa situationer att följa de generella rekommendationer som gäller i samhället kopplat till corona. Vi rekommenderar en besökare åt gången inne i rummet för att säkerställa ett bra avstånd. Det är även önskvärt om ni vill bära munskydd under mötet på rummet.

Om du har frågor och funderingar

Välkommen att kontakta enhetschefen för boendet för mer information om hur du kan besöka din närstående säkert.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

På alla våra särskilda boenden, Tärnan, Svalan, Falkalyckan, Gerbogården och Slottsgården.

Vi har ingen avrådan på något särskilt boende just nu.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Inför varje besök bör du ta ställning om du bör besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök.

 • Stanna hemma om du inte känner dig frisk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Kom inte fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Ha två meter mellan dig och din närstående. Undvik fysisk kontakt som att hålla händer och kramas.
 • Tänk gärna över hur du rör dig i samhället innan besöket. Om du har varit i en riskfylld miljö för smittspridning kanske det är lämpligt att vänta med besöket.
 • Var uppmärksam på ny information. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Kontakta gärna boendet innan besöket. Vår personal stöttar dig inför besöket och vet när du kommer och tar emot dig. Personalen kan även informera om det finns någon känd smitta på boendet inför besöket.
 • Ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket. Det kommer att finnas möjlighet sprita händerna och erbjudas munskydd vid besök på alla våra boenden

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. För att besöket ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi:

 • Utomhusbesök rekommenderas över besök inomhus. Det är bättre att träffas utomhus än inomhus, om vädret tillåter det. Våra boenden har kvar sina mötesplatser mex plexiglas utomhus. Det går även bra att ta en promenad tillsammans.
 • Lyssna på personalens råd om hur mötet blir så säkert som möjligt. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Ta personligt ansvar genom att följa de generella rekommendationerna som finns i samhället gällande corona. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och andra. Hosta och nys i armvecket. Stanna hemma om du är sjuk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 •  
 • Håll avstånd. Kom inte fler besökare samtidigt än ni kan hålla avstånd till varandra och den boende. Tänk på att även hålla avstånd till andra boende, besökare och personal på vägen till din anhöriges rum i till exempel entré, trappuppgång och hissar.

Kom inte fler än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas.

När du förbokar ett besök får man vara två eller tre personer samtidigt som träffar sin närstående i besöksrummet.

Vid besök på rummet rekommenderar vi enbart en besökare.

Ja det går bra att ta en promenad tillsammans, vi rekommenderar dock att alla som är med på promenaden bär munskydd. Personal på boendet kommer hjälpa till att dela ut och informera om hur man använder det säkert.

Du kommer vid besök på våra boenden rekommenderas att ha munskydd på dig i de gemensamma ytorna i våra lokaler.

Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19. Förbud kan gälla för ett län eller delar av ett län.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid förbokade besök kommer ni att vara i speciellt anordnade besökslokaler.

Du som väljer att besöka din närstående inomhus men som inte vill ses i besökslokalen kommer att hänvisas till personens egna rum för att i största möjliga mån undvika kontakt med andra på boendet.

Du hittar alla telefonnumret till alla särskilda boenden på solvesborg.se eller så kan du ringa kommunens medborgarkontor på 0456- 81 60 00

Ja, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar mellan avdelningar och enheter. Det är de boendes hem och det innebär att besökare inte kan komma och gå som de vill.

De personer som bor på boendet måste däremot kunna ta sig ut och in när de vill, och är fria att ta emot besök som de önskar.

Lås på ytterdörren behöver vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp, eller så måste hen utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen att öppna den. Det är också viktigt att ha en planering för hur de boende kan ta sig ut vid till exempel utrymning vid brand eller hur hälso- och sjukvårds-personal ska kunna komma in.

Vår personal har nödvändiga kunskaper för att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Om en hyresgäst blir smittad kommer berörda personer att bli kontaktade.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vår personal använder ett enklare munskydd i kontakt med brukare som försiktighetsåtgärd. Enbart frisk personal arbetar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik