Sölvesborgs kommun

Besök på särskilda boenden

Två damer på särskilt boende som skålar i champagne

Öppnar upp för säkra besök på boenden där hyresgäster är fullt vaccinerade

I Sölvesborgs kommun skapar vi tillsammans säkra besök på våra särskilda boenden. Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

Efter 1 november 2021 gäller fortsatt lokala rekommendationer för säkra besök hos oss.

Tänk på detta inför ett besök

Vi har skapat förutsättningar för möten där riskerna för smittspridningen begränsas. Tack till dig som besöker och som tar ansvar och följer rekommendationerna. Det du gör kan rädda liv.

 • Stanna hemma om du inte känner dig frisk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Kom inte fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Ha två meter mellan dig och din närstående. Undvik fysisk kontakt som att hålla händer och kramas.
 • Tänk gärna över hur du rör dig i samhället innan besöket. Om du har varit i en riskfylld miljö för smittspridning kanske det är lämpligt att vänta med besöket.
 • Var uppmärksam på ny information. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Kontakta gärna boendet innan besöket. Vår personal stöttar dig inför besöket och vet när du kommer och tar emot dig. Personalen kan även informera om det finns någon känd smitta på boendet inför besöket.
 • Ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket. Det kommer att finnas möjlighet sprita händerna och erbjudas munskydd vid besök på alla våra boenden

Digitala besök

Alla särskilda boenden har surfplattor som våra hyresgäster kan använda sig av för att ha videosamtal tillsammans med nära och kära.

Besök utomhus och promenader

Om man ska träffas fysiskt är det bättre att träffas utomhus än inomhus om vädret tillåter det.

Om man vill ta en promenad tillsammans går det bra. Vi rekommenderar dock att alla som är med på promenaden bär munskydd. Personal på boendet kommer hjälpa till att dela ut och informera om hur man använder munskyddet säkert.

Besök inomhus

Entréerna kommer vara stängda på våra särskilda boenden. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal att möta upp dig och erbjuda dig handsprit och munskydd. Det går även bra att boka in ett möte där det finns skyddande plexiglas mellan dig och din närstående, meddela personalen i förhand.

En av de viktigaste faktorerna för undvika smittspridning är att hålla avstånd och vaccinera sig.

Om du har frågor och funderingar

Välkommen att kontakta enhetschefen för boendet för mer information om hur du kan besöka din närstående säkert.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

På alla våra särskilda boenden, Tärnan, Svalan, Falkalyckan, Gerbogården och Slottsgården. Meddela gärna personalen innan besöket att du önskar ha ett skyddande plexiglas.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

 • Stanna hemma om du inte känner dig frisk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Kom inte fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Ha två meter mellan dig och din närstående. Undvik fysisk kontakt som att hålla händer och kramas.
 • Tänk gärna över hur du rör dig i samhället innan besöket. Om du har varit i en riskfylld miljö för smittspridning kanske det är lämpligt att vänta med besöket.
 • Var uppmärksam på ny information. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Kontakta gärna boendet innan besöket. Vår personal stöttar dig inför besöket och vet när du kommer och tar emot dig. Personalen kan även informera om det finns någon känd smitta på boendet inför besöket.
 • Ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket. Det kommer att finnas möjlighet sprita händerna och erbjudas munskydd vid besök på alla våra boenden

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. För att besöket ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi:

 • Utomhusbesök rekommenderas över besök inomhus. Det är bättre att träffas utomhus än inomhus, om vädret tillåter det. Våra boenden har kvar sina mötesplatser mex plexiglas utomhus. Det går även bra att ta en promenad tillsammans.
 • Lyssna på personalens råd om hur mötet blir så säkert som möjligt. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, det är då viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.
 • Ta personligt ansvar genom att följa de generella rekommendationerna som finns i samhället gällande corona. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och andra. Hosta och nys i armvecket. Stanna hemma om du är sjuk. Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 •  
 • Håll avstånd. Kom inte fler besökare samtidigt än ni kan hålla avstånd till varandra och den boende. Tänk på att även hålla avstånd till andra boende, besökare och personal på vägen till din anhöriges rum i till exempel entré, trappuppgång och hissar.

Kom inte fler än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas.

Ja det går bra att ta en promenad tillsammans, vi rekommenderar dock att alla som är med på promenaden bär munskydd. Personal på boendet kommer hjälpa till att dela ut och informera om hur man använder det säkert.

Du kommer vid besök på våra boenden rekommenderas att ha munskydd på dig vid passage i de gemensamma ytorna i våra lokaler.

Nej, vistelse i gemensamhetsutrymmena är inte tillåtet utan endas passage får ske i dessa utrymmen.

Du hittar alla telefonnumret till alla särskilda boenden på solvesborg.se eller så kan du ringa kommunens medborgarkontor på 0456- 81 60 00

Ja, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar mellan avdelningar och enheter. Det är de boendes hem och det innebär att besökare inte kan komma och gå som de vill.

De personer som bor på boendet måste däremot kunna ta sig ut och in när de vill, och är fria att ta emot besök som de önskar.

Lås på ytterdörren behöver vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp, eller så måste hen utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen att öppna den. Det är också viktigt att ha en planering för hur de boende kan ta sig ut vid till exempel utrymning vid brand eller hur hälso- och sjukvårds-personal ska kunna komma in.

Vår personal har nödvändiga kunskaper för att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Om en hyresgäst blir smittad kommer berörda personer att bli kontaktade.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vår personal använder ett enklare munskydd i kontakt med brukare som försiktighetsåtgärd. Enbart frisk personal arbetar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik