Sölvesborgs kommun

Trygghetspunkter och Informationsplatser

Trygghetspunkter är samlings- och informationsplatser som du kan gå till vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion. Där får du aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och enklare mat och dryck. Från trygghetspunkterna går det att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Vid extraordinära händelser som exempelvis vid allvarliga olyckor, oväder eller kriser och störningar i samhällsfunktioner aktiveras trygghetspunkterna. Kommunens krisledning ser till att trygghetspunkterna får aktuell information. På samma sätt informerar trygghetspunkterna tillbaka det aktuella läget till krisledningen.

Personal från Frivilliga resursgruppen, FRG, finns på plats på trygghetspunkterna. De ansvarar för information och trygghet för de som bor eller befinner sig inom ett visst geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser eller störning i samhällsfunktioner. De leds av kommunens krisledningsorganisation och är utbildade och har övat för uppgiften. En viktig uppgift de har är att ge medmänskligt stöd till de drabbade. Om du är intresserad av att delta i en frivillig resursgrupp så hittar du kontaktuppgifter längst ner på sidan, under relaterade kontakter.

Om trygghetspunkterna behöver öppnas meddelas detta via kommunens webbplats, kommunens Facebooksida, anslag vid trygghetspunkterna, lokalradio P4 Blekinge och via krisinformationsnummer 113 13.

Kontaktuppgifter till frivilliga resursgruppen (FRG)

Vill du engagera dig i FRG så kontaktar du din lokala civilförsvarsförening.

Civilförsvarsförening Sölvesborg
E-post: solvesborg@civil2.se
Webb: https://civil.se/blekinge/solvesborg/ Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik