Sölvesborgs kommun

Fritidskontoret

Fritidskontoret arbetar med frågor som rör människors fritid oavsett om det handlar om kommuninvånare eller besökare.

Kontoret har som uppdrag, enligt politiska beslut och intentioner, att skapa förutsättningar som gör att samtliga kommuninvånare kan erbjudas meningsfulla aktiviteter på sin fritid.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik