Sölvesborgs kommun

Personalkontoret

Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens kontor vars övergripande uppdrag är att verkställa den personalpolitik som fastställts av kommunstyrelsens personalutskott.

För personalkontorets del handlar visionen om att Sölvesborgs kommun är och ska förbli en attraktiv arbetsgivare där medarbetare både vill och kan göra skillnad för Sölvesborgsborna. Engagerade, kompetenta och lyhörda medarbetare skapar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna genom att göra varje möte till bästa möjliga möte.

Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

För att kunna ge en bra service är det viktigt för personalkontoret att ha goda relationer med förvaltningarna. Nära samarbete innebär att varje förvaltning har en personalspecialist.

Vi arbetar bl a med:

 • Anställningar och personalplanering
 • Arbetsrättslig rådgivning
 • Företagshälsovård
 • Förhandlingar
 • Samverkan
 • Lönesättning och lönebildning
 • Organisation- och utvecklingsfrågor
 • Pensions- och försäkringsfrågor
 • Rehabilitering
 • Rekrytering
 • Här ingår även kommunens interna lönekontor

Vill du ha mer information om personalkontoret och våra verksamheter så är du välkommen att ringa eller skicka e-post.

Besöksadress:

Repslagaregatan 1 (Stadshuset 1:a vån)
294 80 SÖLVESBORG
E-post: personalkontoret@solvesborg.se


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik